Vant internasjonal konkurranse om Forus
4. desember 2015

Vant internasjonal konkurranse om Forus

  Unge spanske arkitekter har vunnet konkurransen om utviklingen av Stavanger kommunes sentrallagertomt på Forus.

Det handler om arkitektkonkurransen Europan 13, og det er arkitektene fra Playstudio som har gått seirende ut av konkurransen om utviklingen sentrallagertomten, med prosjektet Foruslabing.

Arkitektene er allerede kjent i Stavanger kommune; I 2006 vant de Europan-konkurransen om utformingen av tomten som skal bli park ved Lervigbukta. Vinnerne ble offentliggjort under et arrangement i Arkitektenes Hus i Oslo torsdag kveld.

Europan er verdens største konkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. Den arrangeres annet hvert år. Temaet for årets konkurranse var «Den tilpasningsdyktige byen». 25 forslag kom inn fra hele Europa. 48 byer i Europa har gjort som Stavanger og Forus Næringspark, og deltatt med tomter og oppgaver til unge arkitekter. Disse har igjen levert inn totalt over ett tusen forslag.

Konkurransedeltakerne har boltret seg med tomten der brannstasjonen på Forus er i dag og der Stavanger kommune lagrer utstyr, verktøy, biler og avfallsbeholderne for de tekniske avdelingene. De unge arkitektenes oppgave var å finne ut hvordan tomten om noen år kan omskapes fra lagerområde til en stimulerende og livlig bydel. De skulle ikke bare se på denne ene tomten, men også områdene rundt og hvordan Forus kan knyttet seg bedre til hele regionen.

Vinnerprosjektet Foruslabing tar for seg både den fysiske utviklingen på tomten og prosessen fram mot utviklingen av hele Forus-området. Det vil si hvem som må involveres, hvordan prosessen organiseres og hvilke verktøy og tiltak som må til.

– Dette er en innovativ tilnærming som Stavanger kommune har tro på. De spanske arkitektene kombinerer by- og næringsutvikling som er en svært aktuell strategi for Stavangerregionen nå, sier leder for Utbyggingsavdelingen i Stavanger kommune, Grete Kvinnesland.

Prosjektet viser flere konkrete ideer, f.eks. at gjenstander fra olje- og gassindustrien kan brukes som kontorlokaler, møteplasser, skilt og annet, som også gir området ny identitet. Det viser også sentrallagertomten som en slags pilot for hele Forus, med en ny innovasjonshub – eller knutepunkt – for eksisterende og nye næringer i området.

Europan-resultatet kan bidra på flere nivåer i den videre utvikling på Forus. I arbeidet med den interkommunale kommunedelplan for Forus har de 25 forslagene allerede reist problemstillinger og gitt verdifulle innspill til planprogrammet.

(Tekst og bilde: stavangerkommune.no)