Den nye Beyonder-sjefen: - Vi er kommet lengst i Norge!

Den nye Beyonder-sjefen: - Vi er kommet lengst i Norge!

03.06.2024
fb_n
tw_n
in_n

Beyonder er i en brytningstid. Fra å være en klassisk oppstartsbedrift opptatt av teknologiutvikling, går selskapet nå over i en kommersiell fase der de skal selge batteri-produktet de har utviklet. Gründer Svein Kvernstuen har blitt forretningsutvikler og ny daglig leder Tove Nilsen Ljungquist, på plass siden februar, er ikke i tvil: - Vi er kommet lengst i Norge, som den eneste av batteriaktørene med egenutviklet batteriteknologi!

Ljungquist har brei industribakgrunn med mange års fartstid blant annet i Hydro. Hun kan batteri fra sine tre år i Freyr og har lokal næringslivskunnskap fra ulike posisjoner i Hitecvision-systemet. – Vi jobbet lenge for å få Ljungquist inn i stillingen, sier styreleder Gro Kielland.

- Hvorfor sa du til slutt ja?
- Tre faktorer var avgjørende; min tro på Beyonders strategi, troen på at jeg kan lykkes i jobben og min tiltro til min sjef, styreleder Gro Kielland, som en meget dyktig næringslivsaktør, sier Ljungquist som i flere år har samarbeidet med Kielland i Hitecvision-systemet.

- Hva driver deg?
- Å være med å skape noe gjennom å bygge industriarbeidsplasser i Norge er det aller viktigste for meg, understreker Ljungquist som i dag leder ca. 50 ansatte. Blir det som hun vil mangedobles det antallet i løpet av noen år.

- Hva skiller Beyonder fra de andre batterifabrikkene i Norge?
- Det unike med Beyonder er at selskapet har sin egen teknologi, egenutviklet her på Forus. Denne teknologien er nå kvalifisert og sertifisert for salg, sier Ljungquist og understreker at en slik kvalifiseringsprosess tar mange år. Fra de første små testene i et forskningslaboratorie, dernest oppskalering i en pilot, for så å gjennomføre testing i full skala på en fabrikk.

- For å spare både tid og penger har vi gjennomført de siste stegene sammen med en samarbeidspartner i Kina. Dermed kommer vi raskere i gang med salg av batteriene, sier hun og forklarer at selskapet har tatt med seg sin teknologi, som er oppskriftene og prosedyrene for produksjon av batteriene, og gjennomført nødvendige tilpasninger til produksjonsutstyret i en fabrikk med ledig kapasitet. Dermed har all kvalifisering og godkjenning av tredjepart blitt gjennomført der. Det er denne kvalifiseringen som åpner for globalt salg av Beyonders batterier og som kvalifiserer til utsagnet av å ha kommet lengst.

- Hva er det konkret dere selger?
- Det vi selger er stasjonær lagring av fornybar energi med et batteri som lader raskere enn tradisjonelle batterier. Faktisk har vi, gjennom søk, bare funnet ett selskap world wide som kan klare å konkurrere med vårt batteri på ladehastighet 

- Hva meg sagflis til karbon?
- Å bruke sagflis i anoden var en del av den opprinnelige gründerideen. Vi forsker på det ennå, men bruken ligger noen år fram i tid. Nå kjøper vi karbon som alle andre. 

- Det påbegynte pilotsenteret rett utenfor døren på hovedkontoret, blir det ferdigstilt?
- Vi jobber med tidligfasestudier for pilotsenteret nå, og er iferd med å danne oss et bilde av mulighetene et slikt senter kan gi. Både for utvikling av nye teknologier, men også til utdanningsformål. Testing er dyrt, men er nødvendig i kvalifiseringsprosessen for alle nye produkter, så vi ser for oss et «joint venture» der flere kan teste sine produkter. Et slags katapultsenter for Rogaland, eller kanskje for hele Norge?

- Hva med den planlagte storfabrikken i Haugland Næringspark?
- Her må jeg si jeg er glad for at Beyonder ikke har begynt å bygge ennå. For å bygge en slik fabrikk før man har en solid kundemasse og begynt å tjene penger, vil være svært krevende. På tross av at det er politisk risikabelt å gå til Kina for å samarbeide, har en bestemt seg for å bruke den eksisterende overkapasiteten som finnes der nå. Det er både økonomisk klokt og CO2-vennlig. Å bygge en ny fabrikk bør skje etter at en har solgt og tilpasset sine produkter en tid, først da vet man hvordan produksjonsutstyret i fabrikken skal se ut. Jeg synes selskapet her har klart å balansere risiko og muligheter svært godt.

- Trives du på Forus?
- Jeg trives både på Forus og i regionen. Jeg ukependler til Asker, men bor i Stavanger hele uka, så jeg har allerede testet ut trimmulighetene rundt både Stokkavannet og Mosvannet, sier trimentusiasten, som også er svært fornøyd med energihovedstadens rikholdige restauranttilbud.

DSC_0028
Borghild Eldøen
Innholdsprodusent
 
fb_n
tw_n
in_n

Andre artikler