Nyheter

Scroll
 
Scroll
 

NYHETER

Næring

Kommunedelplanen for Forus vedtas i høst

Den interkommunale kommunedelplanen for Forus (IKDP Forus) er i ferd med å bli endelig vedtatt. – Planen slik den nå foreligger gir næringslivet på Forus større fleksibilitet i møte med fremtidens aktører og leietakere. Utnyttelsen av tomtene blir bedre og rekkefølgetiltakene vil innrettes mer etter behov, samtidig som vi får et industriområde med mye grønt.
fb_n
tw_n
in_n
15 . 06 . 2021
Alle
Næring
Livsstil
Næring
Næring
Livsstil
Næring
Næring
Næring
Næring
Næring
Næring
Næring
Livsstil
Livsstil
Livsstil
Næring
Næring
Næring
Næring
Næring
Næring
Næring
Næring
Næring
Næring
Næring
Livsstil
Næring
Næring
Næring
Næring
Næring
Næring
Næring
Næring
Livsstil
Næring
Næring
Næring
Næring
Næring
Reise
Næring
Næring

Tips

Har du nyhetstips til Forus-redaksjonen? Send oss en melding!
inst
fb
link