03.05.2021
fb_n
tw_n
in_n
– Vår visjon er å fjerne behovet for behandling av fisken. Selv om noe oppdrett flyttes på land, vil det alltid være oppdrett i sjøen, men kanskje lengre til havs. Da må vi få bukt med lakselusa. Det er det vi jobber med. Gründer og teknisk sjef Gry Løkke i Blue Lice på Forus, jobber med å lage feller som fanger lakseluslarvene før de setter seg på fisken og blir til kjønnsmodne lus. 

Så langt viser testene at metoden i løpet av de seks første månedene sparte kunden for 5 millioner kroner ved at behovet for første behandling ble utsatt og de har fått bedre vekst og friskere fisk. 

Blue Lice er et glimrende eksempel på at gründerseminarer virker. De tre som driver selskapet i dag traff hverandre på et slikt seminar i februar 2017. I kjølvannet av oljenedturen i 2014-2017 arrangerte oppstartsfabrikken X2 Labs gründerseminaret «Morgendagens havbruk».  

– Jeg jobbet da på Rosenberg og i min avdeling gikk vi i permisjon på rundgang. I januar 2017 var det min tur. Samtidig leste jeg om dette seminaret og tilfeldighetene ville at det skulle foregå nettopp i Rosenbergs lokaler, forteller Gry. 

På seminaret bidro folk fra havbruksnæringen med innsikt om utfordringer og hvilke nye løsninger det var behov for. Fôrprodusenten Skretting fortalte blant annet om hvordan et bestemt fôr endret lukten slik at lakseslimet luktet mindre laks. Dette tente nysgjerrigheten. Fra før var de tre testet og satt i samme gruppe, én sivilingeniør i kjemiteknikk fra NTNU med bakgrunn fra oljebransjen, én student som snart var ferdig sivilingeniør i marinteknikk fra NTNU og én med masse praktisk erfaring fra prosjektledelse i oljebransjen. 

Med tilgang på 20 års forskning, hele NTNUs arkiver, ekspertene på seminaret og deres nettverk, jobbet de tre intenst i fire uker for å finne en ny løsning. Måten de kombinerer kunnskapen og slik de har designet fellene er nå patentert. Visuelt ser det ut som lysstaver som står utenfor mærene og i dem blir larvene sugd inn. 

Løsningen ble første gang fullskalatestet i Høgsfjorden i Sandnes i 2018. Nå testes den hos Ellingsen Seafood i Lofoten og snart skal de i gang med mye bredere testing. Blue Lice har nettopp signert kontrakter for testing på fire oppdragsanlegg i Trøndelag.  

– Nå skal vi teste om dette fungerer overalt, både inni en fjord og helt ute mot havgapet og på ulike typer anlegg. Når vi har disse resultatene kan vi begynne å selge, smiler Gry og vet at de sitter på en løsning markedet virkelig trenger og som er svært lønnsomt. 

Blue Lice er godkjent av «The Explorer», i regi av Innovasjon Norge fordi selskapet oppfyller fire av FNs bærekraftsmål med sin virksomhet (2, 9, 12 og 14). 

På eiersiden er Ekko Invest og Stordalens Strawberry Equities tungt inne, sammen med gründerne selv og X2 Labs som satte det hele i gang med sitt gründerseminar. 
Blue%20Lice
FORUSBEDRIFT: Blue Lice var det første firmaet som flyttet inn i FOMO. Gry Løkke og hennes kolleger vil forandre oppdrettsbransjen. 
Blue%20Lice%201
BÆREKRAFTIG: Blue Lice reduserer lakselus med en ny metode. Teknisk sjef Gry Løkke forteller at selskapet oppfyller fire av FNs bærekraftsmål. 

Andre artikler