Om Forus

Scroll
 
Scroll
 
Sentralt. Urbant. Nært.

Sentralt. Urbant. Nært.

Forus er Norges viktigste næringsområde og sentrum for verdensledende kunnskap, innovasjon og teknologiutvikling.

Over 6,5 millioner kvm næringseiendom huser 3 000 virksomheter og 46 000 ansatte fra landets ledende virksomheter og multinasjonale storkonsern som har valgt Forus som hovedsete i Norge.

Virksomhetene her står for en femtedel av Norges verdiskaping. Internasjonale nettverk og kunnskapsdeling gir grobunn for banebrytende innovasjon som skaper fremtidens løsninger.

Det er denne kulturen som gjør Forus til et unikt næringsområde.

Forus er likevel ikke bare et næringsområde. Det er også et sentrum for mat og drikke, shopping og aktivitet.

Her finner du alt som forbindes med en urban livsstil og det utvikles stadig nye tilbud som gjør Forus til et attraktivt sted å bo, jobbe og leve. 

3000
virksomheter

46000
ansatte

6500000
kvm eiendom

Sentralitet

Ingenting ligger langt unna på Forus. Du når til Sandnes sentrum, Stavanger sentrum og Stavanger Lufthavn på under 15 minutter. Med et veletablert veinett på kryss og tvers kommer du deg enkelt fra A til B, enten du tar bilen, bussen eller sykkelen.

Det er ikke bare kort vei til og fra Forus – det er også kort vei til kunder og leverandører. Forus er sentrum for innovasjon og teknologiutvikling, og dette gir verdifulle nettverkseffekter. Det er derfor selskaper velger å legge virksomheten sin til Forus. 

Urbanitet

Urbanitet henger sammen med menneskelig aktivitet, og med sine 23 000 innbyggere og 46 000 ansatte, kan Forus trygt defineres som urbant. Her finner du mange bymessige kvaliteter som serveringssteder, shopping og aktivitetstilbud.  

Et velutviklet kollektivtilbud og veinett gjør det enkelt å bevege seg mellom boliger, arbeidsplasser og fritidsaktiviteter. Disse urbane kvalitetene gjør Forus til mer enn et næringsområde. Forus er et sted du kan bo, jobbe og leve. 

Nærhet

Verdien av nærhet til kunder og leverandører har gjort Forus til Norges største og viktigste næringsområde. Som en nyinnflyttet leietaker uttalte i Stavanger Aftenblad: «å ha et tilhold på Forus, og med nettverket som finnes der, er viktig for bedriften. Det er på Forus mye foregår.» 

Nærheten mellom virksomhetene skaper tette samarbeid og en tillitsbasert organisasjonskultur som gir grobunn for vekst og verdiskaping. Den flate strukturen og den delte kunnskapen er noe av det som gjør Forus til et helt unikt næringsområde. 

Historien

For 110 år siden var Forus en stor innsjø


En gang var Forus et grunt, stort vann på 4000 mål; søre Stokkavatn, med avløp til Gandsfjorden. For over 100 år siden ble vannet tappet ut for å gi rom for dyrket mark. Det store, grunne vannet ble tappet ut i Hafrsfjord gjennom håndgravde kanaler. Tappingen startet i 1908 og tok fem år.

Les hele den fantastiske historien her
https://www.solahistorielag.no/uttappingen-av-stokkavatnet-forus/

 

Navnet og området


Forus var et gårdsnavn og et område i øst på dagens Forus. Etter nedtappingen av det svære Stokkavannet ble en stadig større del av området kalt Forus. Området utgjør i dag  den sørligste del Stavanger kommune, og grenser i sør mot Stokka og Lura i Sandnes, i vest mot Røyneberg og Skadberg i Sola og i øst Gandsfjorden. 

Navnet kommer trolig av ford, «vei over myr, vått england», og «hus» (kilde: snl).

 

Forus flyplass


Tyskerne etablerte seg på Forus under krigen og bygget blant annet en ny flyplass som skulle fungere sammen med Sola flyplass og gi store muligheter. Vanskelige vindforhold førte til at Forus flyplass aldri ble en operativ base, men kun brukt til vedlikehold og testflyging.  Ved siden av tre rullebaner ble det anlagt en lang taksebane kalt Løwenstraße, dette den dag i dag navnet på en vei på Forus.
Da oljevirksomheten tok seg opp i Norge på slutten av 60-tallet ble Forus heliport for helikoptertrafikken til og fra Nordsjøen. I 1989 flyttet virksomheten til den nye helikopterterminalen på Sola.

 

Industriområde


Etter krigen vokste der fram en idé om å bygge ut Forus til industri. Forus Tomteselskap AS startet 1968, dette ble senere til Forus Næringspark AS. Selskapet er eid av de tre kommunene Sandnes, Sola og Stavanger og har vært og er det sentrale verktøyet for å utvikle Forus-området til å bli én av de viktigste næringsparkene i Norge. Forus har vært en suksesshistorie uten sidestykke i Norge. 40.000 personer har sitt daglige arbeid på Forus. Det er en fordobling siden 2001. Det er potensiale for 100.000 arbeidsplasser på Forus i fremtiden.

Om Forus-samarbeidet

Forus-samarbeidet ble initiert i 2012 for å drive en samlet identitets- og merkevarebygging av Forus som landets viktigste senter for næringsvirksomhet og verdiskaping. Det er Forus Næringspark - eid av kommunene Stavanger, Sandnes og Sola, som leder arbeidet.