Om Forus

Scroll
 
Scroll
 
Sentralt. Urbant. Nært.

Sentralt. Urbant. Nært.

Forus er Norges viktigste næringsområde og sentrum for verdensledende kunnskap, innovasjon og teknologiutvikling.

Over 6,5 millioner kvm næringseiendom huser 3 000 virksomheter og 46 000 ansatte fra landets ledende virksomheter og multinasjonale storkonsern som har valgt Forus som hovedsete i Norge.

Virksomhetene her står for en femtedel av Norges verdiskaping. Internasjonale nettverk og kunnskapsdeling gir grobunn for banebrytende innovasjon som skaper fremtidens løsninger.

Det er denne kulturen som gjør Forus til et unikt næringsområde.

Forus er likevel ikke bare et næringsområde. Det er også et sentrum for mat og drikke, shopping og aktivitet.

Her finner du alt som forbindes med en urban livsstil og det utvikles stadig nye tilbud som gjør Forus til et attraktivt sted å bo, jobbe og leve. 

 

3000
virksomheter

46000
ansatte

6500000
kvm eiendom

Sentralitet

Ingenting ligger langt unna på Forus. Du når til Sandnes sentrum, Stavanger sentrum og Stavanger Lufthavn på under 15 minutter. Med et veletablert veinett på kryss og tvers kommer du deg enkelt fra A til B, enten du tar bilen, bussen eller sykkelen.

Det er ikke bare kort vei til og fra Forus – det er også kort vei til kunder og leverandører. Forus er sentrum for innovasjon og teknologiutvikling, og dette gir verdifulle nettverkseffekter. Det er derfor selskaper velger å legge virksomheten sin til Forus. 

Urbanitet

Urbanitet henger sammen med menneskelig aktivitet, og med sine 23 000 innbyggere og 46 000 ansatte, kan Forus trygt defineres som urbant. Her finner du mange bymessige kvaliteter som serveringssteder, shopping og aktivitetstilbud.  

Et velutviklet kollektivtilbud og veinett gjør det enkelt å bevege seg mellom boliger, arbeidsplasser og fritidsaktiviteter. Disse urbane kvalitetene gjør Forus til mer enn et næringsområde. Forus er et sted du kan bo, jobbe og leve. 

Nærhet

Verdien av nærhet til kunder og leverandører har gjort Forus til Norges største og viktigste næringsområde. Som en nyinnflyttet leietaker uttalte i Stavanger Aftenblad: «å ha et tilhold på Forus, og med nettverket som finnes der, er viktig for bedriften. Det er på Forus mye foregår.» 

Nærheten mellom virksomhetene skaper tette samarbeid og en tillitsbasert organisasjonskultur som gir grobunn for vekst og verdiskaping. Den flate strukturen og den delte kunnskapen er noe av det som gjør Forus til et helt unikt næringsområde. 

Om Forus-samarbeidet

Forus-samarbeidet ble initiert i 2012 for å drive en samlet identitets- og merkevarebygging av Forus som landets viktigste senter for næringsvirksomhet og verdiskaping. Det er Forus Næringspark - eid av kommunene Stavanger, Sandnes og Sola, som leder arbeidet.