Planlegger ny gjenvinningsstasjon

Planlegger ny gjenvinningsstasjon

08.11.2023
fb_n
tw_n
in_n

Bruktbuå og gjenvinningsstasjonen IVAR som driver på Forus skal kanskje flytte over veien for å gi plass til et CO2-fangstanlegg. Endelig beslutning tas mot slutten av neste år, men planleggingen må starte nå. – Vi er nødt til å planlegge ny gjenvinningsstasjon nå, ellers rekker vi det ikke tidsnok hvis CO2-anlegget vedtas, sier Audun Roalkvam, avdelingsleder gjenvinning i IVAR IKS.

Anlegget er planlagt plassert på et nytt område som er frigitt i forbindelse med kommunenes endelige vedtak av Forus-planen. Området er forbeholdt virksomheter som driver med sirkulær økonomi. Planen for IVAR er å kjøpe en byggeklar tomt av Forus Næringspark AS.

CO2-fangst krever stor plass

Bakgrunnen for at prosjektet er at IVARs representantskap i 2020 ba IVAR om å se på muligheten for et CO2-fangstanlegg. Et slikt prosessanlegg må ligge nær eksisterende anlegg og krever så mye plass at det ville passet godt å bygge på tomten der IVARs gjenvinningsstasjon og bruktbu ligger i dag. Men skal det skje, må planleggingen av tomt for CO2-fangstanlegg og tomt for ny gjenvinningsstasjon starte nå.

Forus Energigjenvinning som eies av IVAR og Lyse, har inngått en samarbeidsavtale med Aker Carbon Capture for å se på muligheter for fangst, transport og endelig lagring av CO2 i Sør-Rogaland. Det er ennå ikke inngått en avtale om bygging av anlegg. Det er gjennomført en mulighetsstudie for fangst og flytendegjøring. Studien konkluderer med at fangst er teknisk mulig. Videre utredning fortsetter. 
 

Er klar hvis CO2-fangstvedtaket kommer

Hos IVAR jobbes det nå med et skisseprosjekt som sammen med beslutning om bygging av nytt CO2-fangstanlegg danner grunnlaget for endelig vedtak om det skal bygges ny gjenvinningsstasjon. Prosjektet tar utgangspunkt i en fremdriftsplan som forutsetter en beslutning om bygging av CO2-fangst anlegg i siste kvartal 2024. Dette blir også milepælen for beslutning om og når det skal bygges ny gjenvinningsstasjon. Dersom et CO2-fangstanlegg skal bygges er det i fremdriftsplanen satt oppstart for utbygging i 2027, noe som tilsier at en ny gjenvinningsstasjon må stå klar til å ta imot kunder på nyåret 2027.

Renovasjonen IKS vil også sannsynligvis flytte til samme område, for gi plass til bussveien som skal gå der de er nå. Det er også snakk om at to andre aktører skal inn på det frigitte området. 
 

 

IMG_7804%20mindre
FRIGITT: Dette området vis-a-vis IVARs gjenvinningsstasjon på Forus, er frigitt til virksomheter som driver med sirkulær økonomi.
IMG_7878
FLYTTER OVER VEIEN: Her, på andre siden av rundkjøringen, planlegger avdelingsleder gjenvinning i IVAR Audun Roalkvam, ny gjenvinningsstasjon og bruktbu.
Borghild Eldøen
Innholdsprodusent
 
fb_n
tw_n
in_n

Andre artikler