GreenCap fanger CO2 fra luft

GreenCap fanger CO2 fra luft

04.04.2022
fb_n
tw_n
in_n
GreenCap Solutions patenterte teknologi for å fange CO2 i atmosfæren bidrar til å løse to av verdens største bærekraftsutfordringer: økende klimagassutslipp og matmangel. Etter omfattende testing bygges nå et svært tomatgartneri på Lauvsnes på Finnøy med denne teknologien; selskapets første prosjekt.
 
– Denne såkalte DAC-teknologien (Direct Air Capture – direktefangst av CO2 fra luft), utviklet av GreenCap Solutions, er vurdert interessant sett fra Enovas side, siden den er et godt eksempel på ny klimateknologi som trengs på veien mot lavutslippssamfunnet, sier seniorrådgiver Boy Kåre Kristoffersen i Enova, det statlige organet for støtte til miljø- og klimatiltak. Han legger til at Norge og verden forøvrig er tjent med konkurranse innenfor utvikling av teknologier for karbonfangst.
 
GreenCap som betyr grønn karbonfangst har hovedkontor i Forusbeen 222, ble etablert i 2016 av ingeniører, forskere og ledende industrielle gründere som en del av BR Industrier med Bjørn Rygg som hovedaksjonær. – Det de 15 ansatte motiveres av er å delta i klimakampen gjennom å utvikle energioptimalisert og effektiv miljøteknologi. Fangst og lagring av CO2 er helt essensielt dersom verden skal nå målene i Parisavtalen, sier CEO Ørjan Aukland og beskriver et selskap som etter år med teknologiutvikling nå er på vei til å kommersialiseres. Samtidig som teknologiutviklingen fortsetter.
Greencap
LEVERER: Ørjan Aukland og teamet hans på Forus er i gang med sitt første storprosjekt etter år med teknologiutvikling og testing.

Oppfyller gartnerens drøm

– Mye kan tyde på at enhver gartners drøm om helt lukkede veksthus er mulig! Fotosyntesen er som kjent kjerneprosessen i all veksthusdrift. Omfattende vitenskapelig testing av teknologien i småskala hos NIBIO Særheim på Jæren med svært oppløftende resultater, gjorde det enkelt for Enova i 2021 å ta over stafettpinnen og gå inn med betydelig støtte til to drivhusprosjekter for tomat og agurk, på Finnøy og i Meråker, sier Enova-rådgiver Kristoffersen. – Både prosjektene og videre teknologiutvikling vil være ekstra interessante å følge for oss, ettersom teknologien har potensial til å eliminere behovet for fossilt tilvirket CO2 til veksthus. I tillegg viser resultatene fra NIBIO at teknologien gir betydelig økt tilvekst og forbedret klimastyring i veksthus, understreker Kristoffersen.
 

Kan brukes overalt

– Veksthusbransjen er et bra sted å ta i bruk vår teknologi fordi der er behovet tydelig og for dem er dette en god businesscase, men vår teknologi kan brukes overalt. Utfordringen med store fangstanlegg er at de er svært kapitalintensive. Anleggene krever betydelig støtte for å kunne bli realisert, sier Aukland og understreker at vi i Norge har god erfaring med virkemidler og rammevilkår for å sikre investeringer og drift i en overgangsfase fram mot langsiktig lønnsomhet. – Det vi trenger nå, er politiske insentiver som muliggjør å fjerne CO2 fra luften raskt. Vi har virkelig ingen tid å miste. Jo raskere vi kommer i gang, desto bedre blir klimaeffekten.
Greencap%20vp
GODE RESULTATER: Vitenskapelig testing av teknologien hos NIBIO på Særheim gir disse resultatene.

Andre artikler