21.06.2021
fb_n
tw_n
in_n
PSS Securitas er en ledende leverandør av vektere til uteliv, konserter og arrangementer. 12. mars 2020 ble det bråstopp for virksomheten. Bare uker senere introduserte de et nytt tjenestetilbud tilpasset etterspørselen i nye markeder. 

Da hovedvirksomheten innen uteliv og arrangementer ble nedstengt over natta var Forus-baserte PSS Securitas nødt til å permittere de 2.000 vekterne sine. Det var ikke en beslutning ledelsen tok lett på.

– Mange av våre medarbeidere er unge deltidsansatte som er avhengige av inntekten. Da pandemien kom gikk vi umiddelbart i gang med å identifisere nye forretningsområder, slik at vi raskest mulig kunne få folk tilbake på jobb, sier administrasjonsleder Daniel Myrvoll.

PSS Securitas fikk tidlig henvendelser fra butikker som opplevde økt trykk i begynnelsen av pandemien, og så et tydelig behov for ordensvakter som kunne overholde køsystemer og smittevernhensyn. Et dedikert kriseteam jobbet iherdig for å få på plass et nytt tjenestetilbud og hente kunder i nye markeder. Ordensvaktene ble kurset i smittevern og forberedt på nye arbeidsoppgaver.

Juni 2020 var de fleste ansatte tilbake på jobb og det siste året har de vært en synlig aktør, særlig i varehandelen. Etterspørselen etter vakthold har vært stor og PSS Securitas har gjort 250 nyrekrutteringer det siste året for å styrke bemanningen. Nå som gjenåpningen er i gang stilles det ekstra krav til at smittevernreglene overholdes.

– Etter mye opp- og nedskalering i utelivsbransjen er vi glade for at utelivet er i ferd med å åpne igjen. Nå er det ekstra viktig at vi bidrar med vakthold for å gjøre det på en trygg måte, slik at gjenåpningen kan fortsette som planlagt, sier Myrvoll.

De ser særlig fram til at konserter og arrangementer skal gjenopptas, og er forberedt på at det vil bli stor pågang i dette markedet så snart det åpner igjen.

– Vi gleder oss virkelig til å kunne være med å skape de gode arrangement- og konsertopplevelsene igjen, både for våre medarbeidere og for publikum for øvrig. Det har vært en slags gulrot for oss, og noe vi har sett fram til.

Myrvoll ser tilbake på et krevende 2020 og er stolt over den omstillingsevnen PSS Securitas har vist.

– På kort tid evnet vi å se nye muligheter og omstille oss i et totalforandret marked. Fjoråret ble tross alt et godt år økonomisk, og fortsetter gjenåpningen som planlagt ligger 2021 an til å bli nok et godt år for oss. Med den lærdommen vi tar med oss fra det siste året, føler vi oss bedre rustet for fremtiden enn noen gang, avslutter han.
 
IMG_1928%20(1)
STERK OMSTILLINGSEVNE: Administrasjonsleder Daniel Myrvoll er stolt over hvordan PSS Securitas har håndtert pandemien og snudd situasjonen fra permittering til rekruttering.

Andre artikler