Forusplanen klar

Forusplanen klar

23.06.2023
fb_n
tw_n
in_n

- Statsforvalteren er fornøyd med at det nå er lokal enighet om de aller fleste punktene i planen, sier Bent Høie i en kommentar til at meklingen om interkommunal kommunedelplan for Forus (IKDP Forus) nå er gjennomført. Protokoll fra meklingen ble denne uken sendt fra statsforvalteren. Denne skal nå endelig behandles i kommunestyrene i Sola, Sandnes og Stavanger i september. Med det har mange års behandling kommet i mål.  

- Det er viktig for oss med en tydelig kommunal plan for en bærekraftig utvikling av Forus. Planforslaget som det nå er enighet om legger til rette for en mer konsentrert utvikling av næringsområdet, med Bussveien som et strukturerende element. Vi har også vært opptatt av de blågrønne strukturene sitt bidrag til håndtering av overvann, tilrettelegging for biologisk mangfold og som en viktig kvalitet for gående og syklende i området, sier statsforvalter Bent Høie, som har vært ansvarlig for meklingen mellom statsforvalteren, fylkeskommunen og de tre kommunene.

Endelig protokoll fra mekling om IKDP Forus (PDF)
IKDP Forus kart over oppforte kontorbygg utenfor bussveiens influensområde (PDF)

Borghild Eldøen
Innholdsprodusent
 
fb_n
tw_n
in_n

Andre artikler