Tar samfunnsansvar med miljøsertifisert næringsbygg
26. august 2015

Tar samfunnsansvar med miljøsertifisert næringsbygg

Visjonære tanker om fremtidens miljøkrav fikk eierne bak 2020park til å velge den strenge miljøsertifiseringen Breeam for sine bygg på Forus.

Nå leier de ut grønne bygg til konkurransedyktige priser og det liker leietakerne.

– Vi tenkte fremtid i vår planlegging og la til grunn at miljøstandardene ikke ville bli slappere, heller strengere i årene som kommer. Derfor valgte vi den strenge sertifiseringen Breeam som standard for 2020park. Mange har fulgt i våre fotspor, sier Jarl Endre Egeland.

Samfunnsansvar

– Å bygge et miljøbygg er å ta samfunnsansvar i praksis, mener Egeland. Breeam er et styringsverktøy og en sertifisering som implementeres allerede i første prosjektmøte. Jeg liker å være etterpåklok i forkant, ved å bruke Breeam som styringsverktøy blir smarte og grønne løsninger ikke mye dyrere enn et tradisjonelt bygg. Breeam gir oss muligheten for kontrakter med krevende internasjonale kunder og du reduserer restverdirisikoen. Konklusjonen blir at Breeam er smart for både miljø og lommebok.

– Med Breeam har vi redusert byggearbeidenes påvirkning på det lokale miljøet, og det har vært så god planlegging at redusert behov for byggematerialer, gjør at byggeavfallet og borttransport blir vesentlig mindre. Det gir både innsparinger og bevissthet hos oss selv og Skanska som var vår entreprenør, påpeker Egeland. Se illustrasjonen for vekting og kategorier.

God samvittighet og samfunnsansvar i alle ledd

– Det er egentlig ganske fint å kunne jobbe med noe som gir god samvittighet i alle ledd, og som har fått oss til å reflektere over hvordan vi som utbyggere jobber, sier Egeland. Han har merket seg at også flere andre utbyggere velger denne sertifiseringen som er ledende i Europa. Både enkeltbygg og hele bydeler utvikles etter disse prinsippene.

 Grønt konkurransefortrinn

– Vi opplever det som et konkurransefortrinn å leie ut kontorarealer til kompetansebedrifter som enten skal etablere seg her eller som trenger nye lokaler, sier Egeland. Han får tilbakemeldinger fra kunder som har hovedkontor utenfor Norge. Der spør de alltid etter hvilken Breeam-sertifisering bygget har.

– Arkitektene måtte oversette Breeam-sertifiseringen til norsk, og vi fikk en pådriverrolle. Nå er Breeam blitt en selvfølgelighet i bransjen.

Skaper 10-minuttersbyen

Eierne av 2020park er også tilhengere av konseptet 10-minuttersbyen. Det innebærer at du skal kunne bo, leve, jobbe og finne kollektivtilbud innen 10 minutters gange fra der du befinner deg.

– 10-minuttersbyen er premisset for urban utvikling som regulerende myndigheter legger til grunn for planarbeid. Vi mener tankegangen er bærekraftig og fremtidsrettet og er en viktig urban kvalitet som reduserer behovet for transport. Først og fremst fordi det gir mer effektiv arealutnyttelse og der med reduserer behovet for transport i regionen. Og det er et mål vi strekker oss mot, også her i 2020park, sier Egeland. Som igjen understreker at det er godt for både miljø og lommebok.

– Det er vinn-vinn, sier han.

10-minutters byen er at flest mulig mennesker får dekket flest mulige behov innenfor et minst mulig areal.

Bygget skal fungere som en klokke

Det sier arkitekt Harald Martin Gjøvaag i Alliance Arkitekter som har tegnet det første Breeamsertifiserte bygget i 2020park. For ham betyr det at bygget skal være presist, lett å forstå og ha god design

Målet er å levere en generalitet som varer. Og Breeam har påvirket prosjektet.

– Ambisjonen er å lage en miljø- og klimavennlig næringspark. Det første bygget var rettet mot mange ulike brukere, der vi ikke kjente alle på tegnetidspunktet, sier Gjøvaag.

Resultatet gjenspeiler at bygget skal være fleksibelt og tilby ulike større sammenhengende arealer til de forskjellige leietakerne. Samtidig var det et mål for arkitektene å bryte ned for å gi en opplevelse av mindre bygning. Dette gjelder både fasaden og ulike brudd og variasjon i høyde og ved innganger.

– Vi ønsket å gi bygget et tydelig særpreg. Mange av byggene i regionen er utelukkende kontorbygg, rettet mot en enkelt bruker. Vi ønsket å lage et fleksibelt bygg, der første etasje inviterer inn. Ved hovedinngangen trekker Starbucks folk inn i bygget, påpeker Gjøvaag, som i den fremtidige utviklingen av parken tenker seg å legge til rette for at flere folk får løst sine daglige behov på et mindre areal. Dette innebærer at en i kort avstand fra bolig eller arbeid har ulike butikker, mindre apotekutsalg og bakerier. Dette er konsekvensen av 10-minuttersbyen.

– Entreprenøren Skanska har vært tro mot konseptet og dyktige. Det har vært en god reise der vi hele tiden har hatt bra stemning og harmonisk fremdrift. Sammen har vi alle løftet oss og har hatt en solid læring om Breeam som frister til gjentakelse, sier Harald Martin Gjøvaag.

Tekst: Ingveig Tveranger
Foto: Espen Gees