Sverdrup-oppkopling til Aibel
31. januar 2017

Sverdrup-oppkopling til Aibel

Aibel er tildelt kontrakten for oppkopling av boreplattformen på Sverdrup-feltet. Kontrakten, som har en verdi på nærmere 400 millioner kroner, har i tillegg en opsjon på oppkopling av to andre plattformer.

Det var Statoil som tildelte kontrakten i dag på vegne av partnerne i Johan Sverdrup-lisensen. Oppdraget går ut på å forberede og gjennomføre selve oppkoplingen av den nye boreplattformen på Johan Sverdrup-feltet. Prosjektet inkluderer også oppkopling av plattformens systemer mot understell og to gangbruer, spleising av høyspentkabler samt oppkopling av en midlertidig hotellplattform. I tillegg vil Aibel, som har hovedkontor i Vestre Svanholmen 14 på Forus, assistere Statoil med utprøving og oppstart offshore.

– Dette er et viktig oppdrag for Aibel. Vi har jobbet målrettet og hardt for å oppnå god konkurransekraft og gleder oss over å vinne fram i et stramt marked, sier konsernsjef i Aibel, Mads Andersen.

Prosjektets første fase vil være preget av forberedende aktiviteter, hvor det blir lagt opp til et tett samarbeid med boreplattformprosjektet. Dekket til boreplattformen skal være ferdig sammenstilt og klar for installasjon våren 2018. Da starter en intensiv offshorefase for Aibels mannskap, som vil bestå av opp mot 600 medarbeidere i rotasjon fram mot sommeren 2019.

Kontrakten med Statoil har også opsjoner på oppkopling av prosessplattformen og boligplattformen, som begge er under bygging til Johan Sverdrup-feltet.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

(Bilder: Aibel)