Stadfester regionalplan for Jæren
12. mai 2014

Stadfester regionalplan for Jæren

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner støtter Rogaland fylkeskommunes plan om fremtidig utvikling på Jæren, som omfatter næringsområdet Forus.

Dette fremgår av en pressemelding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i dag.

– Jeg mener planen vil bidra til at Jæren er et godt sted og bo samtidig som det kan drives næring. Forus er et av Norges sterkest voksende næringsområder. Planen er også viktig for å ivareta de store landbruksinteressene i området, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (bildet), i meldingen.

Han legger vekt på at Rogaland er i sterk vekst. De siste ti år har befolkningsveksten vært på 15,2 prosent og frem til 2040 forventes fylket å ha en høyere prosentvis vekst enn både Oslo og landet for øvrig.

Statsråden understreker det gode samarbeidet mellom fylkeskommunen, kommunene i regionen og fylkesmannen. Han mener at dette er et godt eksempel på planlegging på tvers av kommunegrenser.

– Rogaland er blant de sterkeste vekstregionene i Norge, og veksten vil bare fortsette. Da er vi helt avhengige av at kommunene jobber godt sammen med fylket for å ta riktige hensyn og finne løsninger. Nå tar vi konsekvensen av veksten Rogaland opplever og arbeidet som fylket har gjort sammen med kommunene, sier Sanner i meldingen.

Statsråden mener det er verdifullt at de tre berørte kommunene Stavanger, Sandnes og Sola nå går sammen om å legge rammer for den framtidige utviklingen på Forus gjennom en felles plan.

Foto: Torbjørn Tandberg/ KMD