Rogaleder 2014
24. mars 2014

Rogaleder 2014

  Hvordan påvirker ledelse medarbeiderengasjement, og hvordan navigerer ledere i regionen seg gjennom endringsprosesser?

Dette er to av de sentrale spørsmålene organisasjonspsykologene Bjørnson, som holder til i Stokkamyrveien 13 på Forus, ønsker å få svar på i årets Rogalederundersøkelse.

Undersøkelsen er den tredje i rekken siden 2009, hvor formålet er å få økt kunnskap om ledelse og lederbehov i Rogalandsbedrifter. Til nå har ca. 3800 personer og 82 bedrifter deltatt og årets undersøkelse har oppstart i april og varer ut juni.

Funn fra Rogaleder ’12 viste at Rogaledere generelt skårer høyt på ledelse, og at både norske og utenlandske medarbeidere har en tendens til å vurdere norske ledere noe bedre enn utenlandske ledere på områdene kulturbygging, målstyring, involvere medarbeidere, samarbeid, tilbakemelding og endringsevne. De lederferdighetene som ble ansett som viktigst tilbakemeldinger, målstyring og motivasjon.

Grunnlaget for resultatene i Rogalederundersøkelsen er hvordan de ansatte vurderer sin nærmeste overordnede leder på sentrale lederferdigheter, og hvor viktig de opplever at de ulike lederferdighetene er. De totalt 12 ferdighetene fordeler seg på to dimensjoner:

Relasjonsorienterte:
Kulturbygging
Motivasjon
Utvikle samarbeidsrelasjoner
Nettverksbygging
Tilbakemeldinger
Egenutvikling

Oppgaveorienterte ferdigheter:
Målstyring
Planlegging
Handlekraft
Involvering av medarbeidere
Endringsevne
Kommunikasjon

Rogalederundersøkelsen gir i følge Bjørnson gode svar på utviklingsområder og styrker for ledelse i ens virksomhet. Muligheten for benchmark vil gi nyttig informasjon om hvordan din virksomhet ligger an sammenlignet med snittet for andre virksomheter i samme bransje. Alt dette vil være sentral kunnskap i arbeidet med å styrke ledelse som konkurransefortrinn.

De samlede resultatene vil bli presentert i slutten av oktober.

Pressemeldingen kan i sin helhet lese her.

(Bilder: Bjørnson)