Planlegger oljemottak på Veidnes
13. februar 2013

Planlegger oljemottak på Veidnes

Statoil og partnere har gjort konseptvalg for Skrugard-feltet i Barentshavet. Konseptet omfatter flytende produksjonsenhet med rør til land og anlegg for mottak av olje fra Skrugard på Veidnes utenfor Honningsvåg i Finnmark.

Det skriver Statoil, som hovedkontor på Forus, i en pressemelding. Feltet skal etter planen starte opp i 2018.

– Konseptvalget med ilandføring av olje fra Skrugard til Veidnes er et av høydepunktene i videreutviklingen av norsk olje og gassindustri. Dette vil kunne innlede en ny industriell epoke. Med dette konseptvalget har vi lagt til rette for videre leting og verdiskaping av mulige framtidige funn, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge (UPN).

Skrugard- og Havis-funnene planlegges bygget ut med en felles infrastruktur. Produksjon fra Skrugard og Havis skal knyttes opp mot en halvt nedsenkbar flytende installasjon via et undervannsproduksjonssystem lokalisert på et havdyp på cirka 380 meter. Daglig produksjon er estimert til nærmere 200.000 fat oljeekvivalenter.

Oljen føres deretter gjennom et om lag 280 kilometer langt rør fra Skrugard til Veidnes utenfor Honningsvåg. Der vil oljen bli ført i rør direkte inn til et oljelager. Oljen blir lagret i to fjellkaverner og transportert videre i rør til kaien for transport. Det er foreløpig anslått at det vil kunne komme 50-100 råoljetankere per år til terminalen.

– Dette er et ledd i ambisjonen om å gjøre Nord-Norge til landets neste store petroleumsregion. Vi er glad for å ha fått på plass et godt konsept og håper dette kan danne grunnlag for et godt samarbeid med lokale myndigheter og lokalt næringsliv også fremover, sier Michelsen.

Pressemelding kan i sin helhet lese her.

 

(Bilder: Statoil/Harald Pettersen)