Ocean Installer tildelt storkontrakt
25. mars 2013

Ocean Installer tildelt storkontrakt

Stor Statoil-kontrakt markerer milepæl for selskapet.

Ocean Installer, som har hovedkontor i 2020park i Forusbeen 10, har av Statoil blitt tildelt en stor EPCI-kontrakt for havbunnsinstallasjoner og oppkoblingsoperasjoner på de Statoil-opererte Gina Krog- (tidligere Dagny) og Eirin-feltene. Den totale kontraktsverdien er på ca. 500 millioner kroner, inkludert opsjoner.

– Vi er glade over å ha blitt valgt til å utføre dette viktige prosjektet. Ocean Installer ser frem til utvikle et robust samarbeid med Statoil. Den type arbeid som vil bli utført er kjernen i vår kompetanse og forsterker vårt mål om å posisjonere oss som en EPCI-spiller innen havbunnsmarkedet i Nordsjøen, sier Steinar Riise, administrerende direktør i Ocean Installer.

Omfanget av arbeidet er en del av utbyggingen av Gina Krog og Eirin feltene og omfatter design, fremstilling og undervannsinstallasjon av bl.a. moduler for gasseksport rørledninger (PLEM), oljeeksport rørledninger og ulike koblingsrør og beskyttelsesdeksler. Arbeidsomfanget knyttet til Eirin feltet inngår som en opsjon pga. sanksjonering for dette prosjekt er planlagt senere.

Pressemeldingen kan i sin helhet lese her.

(Bilder: Statoil)