Ny kontrakt for Bilfinger
11. november 2014

Ny kontrakt for Bilfinger

Statoil har tildelt Bilfinger ny rammeavtale på ISO-vedlikehold.

Bilfinger, som i Norge har hovedkontor i Kanalarmen 8 på Forus, har utført vedlikeholdsarbeidet ved raffineriet i Kalundborg i Danmark siden 2010. Den nye kontrakten er strategisk viktig for videre vekst og utvikling av Bilfinger Industrier i Danmark.

Raffineriet er Danmarks største oljeraffineri og behandler omkring 5,5 millioner tonn råolje og kondensat i året, og har en tankkapasitet på omkring 800 millioner liter.

Kontrakten har en varighet på 4 år med 2 + 2 år opsjonsavtale og har oppstart 1. januar 2015.

Pressemeldingen kan i sin helhet lese her.

(Bilder: Bilfinger)