Ny konsernsjef i Statoil
4. februar 2015

Ny konsernsjef i Statoil

Styret i Statoil har ansatt Eldar Sætre som ny konsernsjef.

Det skriver Statoil ASA, som har hovedkontor i Forusbeen 50 på Forus, i en pressemelding.

Sætre har vært konstituert konsernsjef siden oktober og tiltrer umiddelbart. Han har 35 års erfaring fra Statoil og olje- og gassindustrien.

– Eldar Sætre var styrets førstevalg. Industri og selskap er inne i en periode med krevende utfordringer. Eldar utmerker seg med lang erfaring og den evnen til å skape endring som er nødvendig i en slik tid. At den beste kandidaten kom fra egne rekker er ekstra gledelig, sier Statoils styreleder, Svein Rennemo.

Sætre har omfattende operasjonell og finansiell erfaring fra Statoil. Han har vært medlem av selskapets konsernledelse siden 2003, først som økonomi- og finansdirektør (CFO), dernest som leder for forretningsområdet Markedsføring, prosessering og fornybar energi (MPR). Han var sentral under børsnoteringen av Statoil i 2001 og fusjonen med Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet i 2007.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her.

(Bilder: Statoil/Trond Isaksen)