Ny eierkonstellasjon i Aibel
20. desember 2012

Ny eierkonstellasjon i Aibel

Tidligere denne uken ble det signert en avtale som gir Forus-baserte Aibel en ny eierkonstellasjon. Den svenske aktøren Ratos går inn som eier sammen med Ferd, mens Herkules avslutter sitt eierskap i Aibel. Ratos og Ferd vil begge eie 50 prosent.

– Ferd og Herkules har vist et aktivt og langsiktig eierskap i Aibel. På vegne av Aibels organisasjon er jeg glad for at Ferd nå vil satse videre på fortsatt å utvikle selskapet i et partnerskap med Ratos. Dette gir oss en finansiell styrke som er viktig i dagens konkurransesituasjon, sier administrerende direktør Jan Skogseth i Aibel i en pressemelding.

50 prosent hver
Herkules, som i dag kontrollerer ca. 50 prosent av Aibel, selger seg helt ut av selskapet. Ferd inngår samtidig et partnerskap med Ratos som innebærer at de to selskapene vil eie 50 prosent hver. Ferd eier i dag ca. 50 prosent av Aibel direkte i tillegg til at selskapet eier ca. 60 prosent av kapitalen i Herkules Fond II.

Ratos vil selv eie ca. 32 prosent, mens det svenske Sjätte AP-fonden (Allmänna Pensjonsfond) vil eie ca. 18 prosent. Ratos ivaretar imidlertid Sjätte AP-fondens eierinteresser slik at selskapet dermed vil representere 50 prosent av de totale eierinteressene i Aibel. Kjøpesummen for 100 prosent av aksjene i Aibel er satt til NOK 5,4 milliarder, eksklusiv selskapets netto gjeld. Den samlede verdien av selskapet er på NOK 8,6 milliarder.

Eierendringen i Aibel er ifølge meldingen avhengig av involverte myndigheters godkjennelse. Forutsatt de nødvendige myndighetsgodkjennelser, forventes den å være sluttført i løpet av første kvartal 2013.

Hvem er Ratos?
Ratos er et svensk aksjeselskap med industrielt fokus som investerer fortrinnsvis i middelstore til store nordiske, unoterte selskaper. Ratos har aner tilbake til 1866 da Söderberg & Haak ble grunnlagt. Familien Söderberg er fortsatt største eier i Ratos. I dag eier Ratos 17 selskaper, hvorav tre i Norge: Arcus-Gruppen, Jøtul og SB Seating (Håg). Ratos er notert på Nasdaq OMX Stockholm, og selskapets børsverdi er på ca. SEK 20 milliarder.
Bildet: Fra venstre: Konsernsjef i Ferd, John Giverholt, konserndirektør i Ratos, Susanna Campbell, og managing partner i Herkules / styreformann i Aibel, Gert W. Munthe (Foto: Aibel)