KAEFER Energy vant storkontrakt
26. november 2015

KAEFER Energy vant storkontrakt

KAEFER Energy er valgt som Aibels leverandør av ISO-tjenester for Johan Sverdrup Drilling Platform.

Den nye kontrakten representerer en omsetning på ca. 100 millioner kroner og vil sikre arbeid for ansatte tilknyttet både ISO- og Innrednings segmentet.

KAEFER Energy, som har hovedkontor i Geitaberget 17 på Forus, vil raskt bli involvert i prosjektet, hvor høyaktivitetsperioden vil være i 2017 og frem til plattformen går offshore sommeren 2018. Prosjektet vil også sysselsette ingeniører innen de relaterte fagdisiplinene og tilføre mye arbeid til bedriftens prefabrikasjonsverksteder i området.

– Vi startet med Lean Management for tre år siden og har investert mye tid og penger for å oppnå økt effektivitet i alle ledd, sier en stolt Bård Bjørshol, administrerende direktør hos KAEFER Energy.

Han forteller videre at det i dag er tre fulltids ansatte Lean-ledere i KAEFER Energy som kun fokuserer på å bistå prosjektene og avdelingene i å bli mer kostnadseffektive.

– Resultatene fra dette arbeidet svarer for seg selv, og kunder, ansatte og eiere høster nå fruktene, sier Bjørshol.

(Bilder: Statoil/Statoil ASA)