Gudrun offisielt åpnet
19. august 2014

Gudrun offisielt åpnet

  Statsminister Erna Solberg markerte den offisielle åpningen av Gudrun-plattformen i Nordsjøen i dag, 19. august. Det er den første nye Statoil-opererte plattformen på norsk sokkel siden Kristin i 2005.

Det skriver Statoil, som har hovedkontor i Forusbeen 50 på Forus, i en pressemelding.

Gudrun er den første i en lang rekke nye feltutbygginger som Statoil har ansvaret for, og representerer i så måte en ny giv for norsk sokkel. Gudrun er et resultat av en global utbyggingsstrategi og er kommet i drift på tid og under kostnadsestimatet i Plan for utbygging og drift. Det globale puslespillet har bidratt til å holde kostnadene nede.

– Med Gudrun har vi vist at vi kan ta vår næring inn i en ny epoke med global konkurranse og lokal verdiskaping, sa konsernsjef Helge Lund i sin tale under åpningen.

På Gudrun har Statoil kombinert utbyggingen av et nytt felt med eksisterende rørledninger og anlegg. Oljen og gassen fra Gudrun blir prosessert på Sleipner A-plattformen som ligger 50 kilometer lenger sør. Derfra sendes gassen i rørledning videre til Europa, mens oljen går med Sleipner-kondensat til Kårstø-anlegget i Rogaland for utskiping.

De utvinnbare reservene på Gudrun er om lag 184 millioner fat oljeekvivalenter. Plattformen bidrar allerede med 30.000 fat per dag.

Pressemeldingen kan i sin helhet lese her.

(Bilder: Statoil/ Harald Pettersen)