Full fart hos Aibel
10. oktober 2016

Full fart hos Aibel

Aibel har i den siste tiden blitt tildelte flere store kontrakter. Samtidig inngår de et strategisk samarbeid med ABB.

Det opplyser Aibel, som har hovedkontor i Vestre Svanholmen 14 på Forus, på sine hjemmesider.

I begynnelsen av oktober ble Aibel tildelt ombyggingsjobben for å kunne ta imot Dvalin-produksjonen (tidligere Zidane) på Heidrun-plattformen i Norskehavet. Tildelingen innebærer at Aibel skal bygge to nye moduler som skal installeres på Heidrun-plattformen. Disse er på henholdsvis 4.000 tonn (M40) og 400 tonn (H25). H25 skal installeres i 2018, mens M40 skal installeres i 2019. I tillegg til bygging av modulene skal Aibel rydde arealet på Heidrun og forestå integrasjonen på plattformen. Prosjekteringsarbeidet starter umiddelbart og på topp vil prosjektet kreve en bemanning på ca. 700 personer, inkludert prosjektering, bygging og arbeidet offshore. Les mer her.

Samtidig annonserer Aibel at de har inngått et strategisk samarbeid med ABB om å levere moderne integrasjonsløsninger for offshore vind. ABB vil fokusere på å levere sin velutprøvde høyspent likestrøm-teknologi (HVDC), mens Aibel tar det overordnede ansvaret for design, bygging, installasjon og ferdigstilling av offshore plattformer. Gjennom alliansen vil selskapene utnytte sin kjernekompetanse maksimalt for å levere ledende løsninger. Selskapene vil samarbeide om design, prosjektering og optimalisering av offshore vindtilkoplinger. Les mer her.

Og så, bare noen dager senere, tildelte Statoil – på vegne av operatøren Gassco – Aibel en større oppgraderingsjobb på Kårstø. Aibel har utført større og mindre jobber på Kårstø i en årrekke og kjenner dermed anlegget meget godt. Gjennom tildelingen av KIP-prosjektet (Kårstø Integrity Project) skal Kårstø-anlegget oppgraderes for å sikre god produksjonsgjennomføring og økt teknisk integritet på anlegget. Aibel skal gjennomføre både prosjekteringsarbeid, innkjøp, fabrikasjon og installasjon, inkludert det nødvendige rivingsarbeidet. Kontraktsverdien er på vel 200 millioner kroner, inkludert opsjonene, og vil sysselsette ca. 100 personer på topp, og starter opp umiddelbart. Les mer her.