Forusbedrifter inngår nye avtaler
11. mars 2015

Forusbedrifter inngår nye avtaler

  Både Petrolink og Ocean Installer har fått utvidet sine avtaler med Statoil - ALLE med hovedkontor på Forus.

Nylig kunne to selskaper informere om at de har at de har fått utvidet sine avtaler med Statoil:

Petrolink, som har hovedkontor i Kanalsletta 4, har siden 2010 hatt en rammeavtale med Statoil for leveranse av personell til Statoils produksjonsplattformer på norsk sokkel. Avtalen, som gjelder driftspersonell innen områdene prosess, mekanisk, elektro, automasjon, laboratorier og logistikk, hadde opprinnelig en varighet på 3 år med opsjon på ytterliggere 1 + 1 år. Denne er nå forlenget, med varighet til sommeren 2016. (Les mer…)

– Vi er svært fornøyd med den tilliten Statoil viser oss med sin utøvelse av denne ekstraordinære opsjonen på enda ett år, sier avdelingsleder Mette Solvik i Petrolink.

Ocean Installer, som har hovedkontor i Forusparken 2, har signert tilleggsavtaler med Statoil for marin installasjon av kontrollkabler på Visund-feltet, og for utskiftning av stigerør på Troll B-feltet. Arbeidet vil bli utført under den eksisterende SLMP Marine Installation-kontrakten. (Les mer…)

– Vi er glade for å ha sikret mer arbeid for en viktig kunde som Statoil. Den norske sokkelen fortsetter å være et område av stor betydning for oss, sier Steinar Riise, administrerende direktør hos Ocean Installer.

(Bilder: Petrolink/Ocean Installer/Statoil)