Forus inspirerer Houston
31. august 2014

Forus inspirerer Houston

Forus’ storebror i Houston har i løpet av ONS 2014 testet ut og fått mer informasjon om bysykkelordningen som nå er innført i regionen. Nå ønsker de å innføre en lignende ordning for de i underkant at 100.000 som jobber i der. – Det er fantastisk med el-sykler, terskelen for å ta i bruk en […]

Forus’ storebror i Houston har i løpet av ONS 2014 testet ut og fått mer informasjon om bysykkelordningen som nå er innført i regionen. Nå ønsker de å innføre en lignende ordning for de i underkant at 100.000 som jobber i der.

– Det er fantastisk med el-sykler, terskelen for å ta i bruk en sykkel blir mindre, sier Clark Martinson som er direktør for Energy Corridor i Houston, et gigantisk næringsområde i USAs oljehovedstad.

Martinson er på sykkeltur sammen med sin kone Lisa (bildet), styreleder i Forus Næringspark, John Petter Hernes og Sykkelløftets Helmer Berre. Det er en nydelig sensommerdag der solen skinner over Hafrsfjord.

Clark Martinson sykler på de smarte el-bysyklene fra Forus og til området ved Stavanger Forum og ONS 2014. Han er over seg av entusiasme og er inspirert av sykkelprosjektet på Forus og i Stavanger.

– Vi har 92.000 som jobber i Energy Corridor, og bare 300 syklister, så potensialet er stort, sier Martinson.

Forus Næringspark har gjennom Forusvisjonen lagt til rette for at det i løpet av det neste året kommer 200 smarte el-bysykler på Forus.

– Vi jobber tett med næringslivet om ordningen og har allerede gjort avtaler med flere selskaper som vil ha bysyklene tilgjengelige for sine ansatte, sier Stein Racin Grødem administrerende direktør i Forus Næringspark. Han har tett kontakt med Energy Corridor som ser på mulighetene for å få til sykkelløsninger i bilens hjemland.

– Vi vet at det er sterke krefter for sykkel i Austin, Texas der interesseorganisasjonen Bike Texas har mye kunnskap og erfaring. Føderale myndigheter i USA har også insentiver for grønne og bærekraftige transportløsninger, så jeg tror vi kan få dette til, avslutter Clarkson.

(Bilder: Forusvisjonen)