Forus-bedrift har femårsjubileum!
25. november 2015

Forus-bedrift har femårsjubileum!

I dag, 25. november, er det nøyaktig fem år siden GDF SUEZ E&P Norge tok over operatørskapet på Gjøa plattformen.

Gjøa var det første feltet som kom i produksjon i den nordre delen av Nordsjøen, og er i dag et av de mest produserende feltene på norsk sokkel, med en gjennomsnittlig produksjon på 100.000 fat oljeekvivalenter daglig.

Det skriver GDF SUEZ E&P Norge AS, som har hovedkontor i Vestre Svanholmen 6 på Forus, i en pressemelding.

– Det viktigste av alt er at vi har hatt fem år i drift uten noen alvorlige hendelser. Det er noe vi jobber hardt for hver eneste dag, sier Hilde Ådland, Head of Operations hos GDF SUEZ E&P Norge.’

I løpet av disse årene har selskapet bl.a. skiftet ut et av gasseksport stigerørene, ferdigstilt alle produksjonsbrønnene, gjennomført to revisjonsstanser og en krengeprøve. I tillegg har de jobbet kontinuerlig med å forbedre Gjøas kapasitet. Ådland forteller at gass eksport kapasiteten har økt fra 17 til 19 millioner kubikk meter per dag.

– Økningen av gass eksport kapasiteten er noe vi har gjort trinnvis, vi har hele tiden verifisert installasjonens integritet og hatt høyt fokus på sikkerhet. I dag representerer den daglige gassproduksjon fra Gjøa rundt 1,4 millioner europeiske husholdninger, sier Ådland.

Produksjonen fra Gjøa utgjør per dags dato cirka 20 prosent av ENGIE gruppens olje og gass produksjon.

Pressemeldingen kan i sin helhet leses her – og her kan du se videoen om livet om bord på plattformen.

(Bilder: Jan Inge Haga/GDF SUEZ E&P Norge)