Fordrøyningsbassenger ved Solasplitten
27. november 2012

Fordrøyningsbassenger ved Solasplitten

  Statens Vegvesen har laget tre små ”innsjøer” langs Solasplitten for å samle opp regnvann fra det nye veganlegget og hindre at det flommer over. Men de såkalte fordrøyningsbassengene har også en annen funksjon.

– Vegvannet fra regnvær blir ledet til disse tre små innsjøene for å forsinke vannet, slik at støv og finstoff fra trafikken siger til bunnen og vannet kan flyte videre i avløpsrørene på Forus og ut i sjøen, sier Sascha Baarck i Statens Vegvesen.

Han opplyser at det vil bli renset opp i dammene ved behov, ved å suge opp slam fra bunnen. Disse små bassengene bidrar også til å balansere regnvannet på Forus , ved å forsinke tilførselen av vann når det regner mye. Planen er at regnvannet ikke flommer over når det er mye nedbør.

For de som kjører av E39 på nordsiden av Forus kan allerede nå se et av fordrøyningsbassengene i funksjon. Det er totalt laget tre slike innsjøer, to på østsiden av Åsnuten tunnel i området til Forus Næringspark og en ligger på vestsiden av tunnel i Sola.