Eni Norge-kontrakt til Apply
10. desember 2012

Eni Norge-kontrakt til Apply

De Forus-baserte selskapene Apply og Eni Norge har signert en rammeavtale for vedlikehold og modifikasjoner (V&M) knyttet til Goliat FPSO. Kontrakten medfører stor utvidelse av Applys virksomhet i nordområdene og skal ledes fra selskapets kontor i Hammerfest.

Ifølge en melding har kontrakten en forventet verdi på ca 1 milliard NOK og en maksimal varighet på 7 år inkludert opsjon på to ganger to års forlengelse. Kontrakten antas å sysselsette i overkant av 100 personer i Apply i hele perioden. Selskapet har inngått samarbeid med lokale bedrifter i Hammerfest og omegn og vil sammen med sine partnere starte mobilisering av personell til kontrakten. I henhold til plan skal kontrakten vil være fullt mobilisert i løpet av 2014.

– Dette er en stor milepæl for oss i forhold til vår videre satsning i nordområdene og svært gledelig at vi har lykkes sammen med våre partnere i nord, sier Frederik Hvistendahl, administrerende direktør i Apply Sørco, i meldingen. Vi ser frem til å arbeide tett med Eni i forhold til å forberede Goliat FPSO for produksjonsstart og til å etablere oss med en organisasjon i Hammerfest, sier Hvistendahl.

Nylig ble også kontrakt på offshore drift og vedlikeholdsstøtte for Goliat FPSO tildelt Apply. Samlet vil kontraktene sysselsette ca. 150 personer når anlegget kommer i normal drift.

Apply har ifølge  meldingen etablert en samarbeidsavtale med Brødrene Langset AS som er eier i Hammerfest Industriservice og som skal utføre fabrikasjonstjenester lokalt i forbindelse med kontrakten. I tillegg er samarbeidsavtale etablert med Boreal Offshore AS som skal levere offshore-installasjonspersonell til kontrakten.

Vedlikehold og modifikasjoner knyttet til anlegg i drift offshore er ett av Applys store satsningsområder. Inkludert Goliat har bedriften i dag slike kontrakter med 4 ulike operatører på fem felt på norsk sokkel.
Illustrasjon: www.apply.no