Om Forus

Om Forus

 

Forus er Norges viktigste næringsområde og motoren i Stavanger-regionen. Over 2 millioner kvm næringseiendom huser rundt 2 500 virksomheter og 40 000 ansatte med verdensledende kompetanse på en rekke områder.

Virksomhetene står for en stor andel av Norges verdiskapning. Og verdiskapende teknologi og kunnskap vokser stadig frem som følge av klyngeeffekter og innovasjonskraften som er en del av Forus-kulturen.

Forus er lokasjon for svært mange av landets største og ledende virksomheter, og en rekke multinasjonale storkonsern har valgt området som hovedsete i Norge. På Forus finner du virksomheter i nærmest alle bransjer og størrelser, som spennende teknologi-, entreprenør-, produksjons-, IT-, handels- og servicevirksomheter.

Det pågår store, spennende planprosesser for å videreutvikle Forus som landets viktigste næringsområde. Ett av initiativene er Forusvisjonen, en grundig analyse av behov de neste 20 til 50 årene. De fire grunnpilarene i visjonen er byliv, robusthet, det grønne Forus og 10-minuttersbyen. Mer om Forusvisjonen her.

Videoen «Forus – Norges viktigste næringsområde» – gir deg et lite innblikk i kompetansen, verdiskapningen, innovasjonskraften, mangfoldet og fasilitetene på Forus.

Illustrasjoner: Morten Berentsen / MBMultimedia AS

Følg Forus!

Følg oss på Vimeo Forus-bilder for nedlastning