05.07.2021
fb_n
tw_n
in_n
Tvedt Eiendom har store planer om å utvikle kvartalet rundt Tvedtsenteret til et knutepunkt på Forus. Flere års drakamp om regulering av handel på Tvedtsenteret har ført til at utviklingsplanene har vært satt på vent. Nå har Tvedt Eiendom fått medhold i saken og kan se fremover.

– Endelig har vi fått en avklaring i en sak som har skapt usikkerhet for oss siden 2014. Dette er en viktig seier for oss og for den videre utviklingen av Tvedtkvartalet. Nå kan vi satse for fullt på Forus, sier administrerende direktør i Tvedt Eiendom, Siri Nybø.

I juni godkjente Kommunal- og moderniseringsdepartementet Stavanger kommunes vedtak om at Tvedt Eiendom får en utvidet handelsramme til detaljhandel i henhold til allerede etablert handelsareal på 47.000 kvm. Dette gir rom for å utvikle handelen på Tvedtsenteret uten føringer for varekategorier.
 

Uenighet mellom kommune og statsforvalter

Statsforvalteren i Rogaland har motsatt seg vedtaket i Stavanger kommune og fremmet innsigelser om at en utvidet handelsramme strider med dagens regionale planer om at ny handel skal legges til sentrum.

Dersom statsforvalteren hadde fått gjennomslag ville handelsrammen blitt fastsatt til 28.000 kvm, som er 40% mindre enn det som har vært lovlig etablert på bakgrunn av kommunale godkjenninger allerede i 2005.

– Det virket urimelig at vi kunne bli fratatt handelsareal vi hadde fått godkjent over tid. Dette har ikke handlet om å etablere ny handel, men om å få en formell nedtegning av allerede etablert handelsareal i den nye kommuneplanen, poengterer Nybø.

Tvedt Eiendom fikk bred støtte i kommunestyret for å få beholde dagens handelsareal. Da mekling med statsforvalteren ikke førte fram ble saken sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.

Departementet slår fast at all handel ved Tvedtsenteret kan regnes som detaljhandel og at en utvidet handelsramme vil omfavne det allerede etablerte handelsarealet på 47.000 kvm. Vedtaket gir også større spillerom for hvilken detaljhandel senteret kan føre.

– Vi setter stor pris på den støtten vi har fått fra både politikerne i kommunen og departementet i denne saken, sier Nybø.

 
Slipper ikke jubelen helt løs – venter på IKDP

Saken om handelsrammen på Tvedtsenteret er en viktig seier for den videre utvikling av Tvedtkvartalet, men Nybø tør ikke juble helt enda.

Hvis alt kommer i mål slik det nå ligger til rette for, har Tvedt Eiendom store planer om å bygge ut kontorarealer, servicetilbud og uteområder for å etablere Tvedtkvartalet som et sentralt og attraktivt knutepunkt på Forus. Før de kan realisere utviklingsplanene, gjenstår fortsatt ett hinder.

– Vi hadde håpet å kunne ta første spadestikk i 2019, men har måttet vente på en avklaring i handelsramme-saken for å få behandlet reguleringsplanene våre. Når dette nå er løst, venter vi bare på at IKDP Forus skal bli vedtatt for å kunne gå videre med våre planer, forklarer Nybø.

Interkommunal kommunedelplan (IKDP) Forus er Stavanger, Sandnes og Sola kommunes planarbeid for videreutvikling av Forusområdet. Områdeplanen vil legge føringer for videreutvikling og utbygging i Tvedtkvartalet.

Ifølge Stein Racin Grødem i Forus Næringspark vil IKDP Forus vedtas i høst.

– IKDP definerer området rundt Tvedtsenteret som ett av fire kjerneområder på Forus som skal videreutvikles med kontorer, grøntområder og servicetilbud. Utviklingsplanene for Tvedtkvartalet samsvarer godt med denne satsningen, forklarer Grødem. – Nå ser jeg fram til å få vedtatt IKDP slik at vi kan gå i gang med å videreutvikle Norges viktigste næringsområde!
 

Fakta om saken

  • 2005: Reguleringsplan for Tvedtsenteret tillater 15.000 kvm til detaljhandel i tillegg til en ubegrenset handelsramme innen kategorien møbler, hvitevarer og tepper.
  • Godkjenningen gis av Stavanger kommune i henhold til regional plan for satsing på disse utvalgte varegruppene i Forus-området.
  • Med byggetillatelse fra kommunestyret utvider Tvedtsenteret til totalt 47.000 kvm handelsareal på Forus.
  • 2014: Varekategorien møbler, hvitevarer og tepper fjernes i plan- og bygningsloven og inkluderes i kategorien detaljhandel.
  • Tvedtsenteret ber derfor om en utvidet handelsramme til detaljhandel fra 15.000 kvm tilsvarende det allerede etablerte handelsarealet på 47.000 kvm.
  • Kommunestyret i Stavanger vedtar dette forslaget.
  • Statsforvalteren i Rogaland fremmer innsigelse fordi dette strider med dagens regionale planer om å legge ny handel til sentrum.
  • Saken ender i mekling som ikke fører fram og blir derfor sendt til Kommunal- og moderniseringsdepartmentet. Der godkjennes kommunestyrets vedtak og en utvidet handelsramme på 47.000 kvm stadfestes.
  • Departementet vurderer at all handel ved Tvedtsenteret regnes som detaljhandel etter dagens definisjon og at en utvidet handelsramme vil omfavne allerede etablert handelsareal.
Siri%20Nyb%C3%B8
VIKTIG SEIER: Siri Nybø i Tvedt Eiendom kan puste lettet ut etter å ha fått medhold i saken. Nå fortsetter den videre veksten på Forus. 

Andre artikler