07.05.2021
fb_n
tw_n
in_n
I rapporten “Grønne elektriske verdikjeder” legger NHO fram områder med store muligheter for norsk eksportrettet næringsliv. Grønn By har i vår arrangert tre webinarer som diskuterer hva dette betyr for vår region. – Flere begynner å forstå at det grønne skiftet ikke bare er godt for miljøet, men også for økonomien, sier Ronny Fiuren, forretningsutvikler i Forus Næringspark.  

Webinarene samlet aktører fra både næringsliv og akademia for å diskutere hvordan vi kan utvikle en ny konkurransedyktig grønn industri i regionen vår. Arrangementene har skapt stort engasjement. Forus Næringspark, NHO Rogaland og Lyse var medarrangører. 

Skal vi tro NHO har Norge en mulighet til å oppnå en global posisjon i de voksende markedene innen grønne verdikjeder. På lik linje med olje- og gassindustrien har Norge både erfaringen, kompetansen og kapitalen som skal til for å skape fremtidens grønne industrieventyr.  

En grønn industri er allerede i ferd med å utvikle seg på Forus, men skal Stavanger befeste posisjonen som energihovedstad er vi avhengige av storskala produksjon og eksport, i tillegg til et økosystem av leverandører til hele verdikjeden.  

– Med den energierfaringen vi har er det gode muligheter for kompetanseoverføring fra fossilt til grønt. Vi har en helt unik mulighet til å utvikle nye verdikjeder og skape flere arbeidsplasser. Jeg håper regionen tar enda mer fatt i utviklingen som skjer og tør å tenke stort, oppfordrer Fiuren.  

Her kan du lese oppsummeringen av de tre webinarene.  


Kan batteriteknologi gi eksportmuligheter til vår region? 

Tyri Stugu fra NHO innledet webinaret og presenterte funnene fra rapporten. Her kom det fram at det er en økende global etterspørsel etter batterier og at Norge kan ta en tydelig posisjon i markedet ved hjelp av de rette grepene. 

Lotte Grepp Knutsen fra Equinor understreket dette og diskuterte hvor stort potensiale batteriteknologi har for å bli den største nye grønne industrien i Norge på 2020-tallet. Ifølge henne har vi muligheten til å utvikle en ny global konkurransedyktig norsk industri basert på ren, fornybar energi. 

Batteriteknologiselskapet Beyonders Svein Kvernstuen presenterte selskapets konsept og strategi for oppskalering, og hvilke behov de har fremover knyttet til arbeidskraft, kompetanse og infrastruktur.  

Les mer om Beyonders industrieventyr her

En satsing på batteriteknologi skaper et kompetansebehov i næringslivet. Universitet i Stavanger har derfor gått sammen med Beyonder om å utrede et nytt studietilbud innen batteri- og energiteknologi. Dekan Øystein Lund Bø presenterte utredningen som har som mål å få tilbudet klart til studiestart 2022.  

Se hele webinaret her
 

Hvilke eksportmuligheter gir ladeinfrastruktur og smarte styringssystem? 

Håvard Tamburstuen fra Lyse Elnett innledet webinaret om ladeinfrastruktur og påpekte at elektrifiseringen av samfunnet gjør at vi trenger mer strøm. Dette er noe nettselskapene ønsker å finne gode løsninger på.  

Trond Furenes fra Smartly presenterte forretningsmodeller fra Elnett21-prosjektet - et samarbeid for å utvikle løsninger som møter det økte strøm-behovet. For eksempel en sesongbasert kapasitetsavtale som vil forhindre overlast i strømnettet i vintermånedene. 

Zaptec har bygget seg opp som et ledende selskap innen ladeinfrastruktur og Anders Thingbø fortalte om hvordan de har arbeidet for å eksportere ladesystemer til personbiler til rundt 10 land i Europa. 

Avslutningsvis presenterte Caspar Mariero-Klees Easee sine løsninger for storskala lading av busser, tungtransport og fly. Tradisjonelle ladesystemer ble trukket fram som flaskehalser som kan løses ved hjelp av gode styringssystemer.  

Les mer om vekstfenomenet Easee her

Se hele webinaret her
 

Hvordan skape en helhetlig verdikjede for hydrogen? 

Flere aktører tar i bruk hydrogen og hydrogenmarkedet er i ferd med å etableres. På webinaret ble ulike prosjekter innen både produksjon og bruk presentert. Vi stilte spørsmålet – hva er fremtiden for hydrogen i vår region? 

Are Opstad Sæbø fra Greenstat ga en god innføring i hva hydrogen er og hvordan det kan brukes. Deretter fortalte Nils Giske Ødegaard hvordan Asko benytter seg av grønn energi, og da særlig hydrogen, for å sørge for at deres transportflåte går på grønt drivstoff.  

Heidi Wolden fra Norled fortalte om MF Hydra – verdens første hydrogendrevne ferje. Denne bidrar til høy innovasjons- og teknologikompetanse i maritim sektor. Ifølge Wolden spiller hydrogenferjer en viktig rolle for å skape en hydrogenklynge i Norge.  

Avslutningsvis snakket Morten Solberg Watle fra Green H om deres hydrogenhub for båter og tungtransport på Fiskå.  

Se hele webinaret her

Andre artikler