09.09.2021
fb_n
tw_n
in_n
Norges største selskap, Equinor, har 6000 av sine ansatte på Forus. Fordelt på fire bygg utgjør de energiselskapets hovedkontor. Til sammenligning sitter rundt 1450 på Fornebu. Konsernledelsen og alle forretningsområdene er godt representert på Forus og samtlige er engasjert i energitransformasjonen vi er midt inne i.
 
– Hva er bra med Forus?
– Forus er en klynge. Nesten alle som bidrar til vår industri, finnes her eller rett i nærheten. Her finnes operatører og alle typer leverandører. Veien er heller ikke lang til Oljedirektoratet og Ptil, eller til Sandnes der vi lagrer alle kjerneprøvene.
 
Equinors plassjef for Stavanger, Jez Averty, er ikke i tvil, på Forus er selskapet ideelt plassert for den interaksjonen som trengs.
 
Averty har selv en meget variert bakgrunn fra selskapene Amoco, Saga, Hydro og til slutt Statoil, nå Equinor, med utplasseringer i alt fra Kristiansund til Angola og Houston.
 
– Jeg var selv litt betenkt da jeg i sin tid måtte flytte hit fra Oslo i forbindelse med sammenslåingen med Hydro. Jeg syntes Stavanger var for lite og litt for enkelt, men jeg har blitt mer og mer glad i regionen med sin kombinasjon av by og variert natur. Ikke så synlig for utenforstående, men mer og mer betydningsfullt jo lengre jeg bor her.
 
– Er det å ha hovedkontor i Stavanger et hinder for rekruttering?
– Jeg har aldri hørt ett ord om det, men de siste årene har det heller vært til hinder for rekrutteringen at vi er i oljebransjen. Men på tross av det er vi fortsatt rangert som en av de mest ettertraktede arbeidsplassene for nyutdannede.
 
– Men dere jobber nå aktivt for å bli mer enn et oljeselskap?
– Energitranformasjonen preger alt vi foretar oss og er helt nødvendig. Equinor kan ikke bare være et olje- og gasselskap, vi har bestemt oss for å være en del av løsningen. Vi skal gjøre om norsk sokkel fra en olje- og gassprovins til en nullutslipps energiprovins. Det skal skje med satsing på havvind, karbonfangst som en tjeneste hvor store utslippspunkter kan levere CO2en sin, ved å etablere nye verdikjeder som for eksempel for blått hydrogen og gjennom å elektrifisere.
 
– Mange er skeptiske til hva Equinor kan bidra med?
– Energiomstillingen er en industriell omstilling som vil koste milliarder og vil være så omfattende at det er vanskelig å fatte i dag. Det burde være en selvfølge at vi som et av de største selskapene i Norden, med våre finansielle muskler, kompetanse og industrielle erfaring, har enormt mye å bidra med.
 
– Hvordan er endringene?
– Vi kommer til å bli et veldig annerledes selskap, det skjer raskt og skaper mye usikkerhet. Da Anders Opdal kom inn som ny konsernsjef reviderte han Equinor sin strategi med ambisjonen om å bli et ledende energiselskap og foretok en fullstendig omorganisering. Nå er for eksempel all undergrunnskompetanse slått sammen, det finnes ikke en egen leteavdeling lengre. Samtidig er letestrategien at vi skal fokusere på funn rundt eksisterende infrastruktur. Energiomstilling er en så stor og kompleks problemstilling at det finnes ikke bare en løsning. Alle må jobbe for å finne løsninger basert på sin kompetanse og sine ressurser. Vi i Equinor satser spisset på områder vi er gode på. Det betyr ikke at vi er imot det andre gjør. Alle må bidra, understreker Averty.
 
 
Fakta om Equinor på Forus:
Første byggetrinn av hovedkontoret på Forus øst stod ferdig i 1979, og var helt ferdig i 1990/91. Dette komplekset huser 3900 arbeidsplasser, blant annet det meste av konsernledelsen. I Vestre Svanholmen sitter 1000, i Vassbotn 700 og det siste etablerte kontoret er på Kanalsletta, der selskapets siste satsing «Field Life eXtension (FLX)» som engasjerer 240 personer.
Equinor
– Energiomstillingen er så omfattende at alle må bidra, sier Jez Averty, plassjef Stavanger og direktør Utforskning og produksjon Norge – undergrunn, kommersiell og portefølje.

Andre artikler