Vil bygge ut jordvarme på Forus

Vil bygge ut jordvarme på Forus

23.01.2023
fb_n
tw_n
in_n
Foto: Seabrokers

Seabrokers vurderer å lage brønnpark, også kalt «geo-termos» for jordvarme til flere egne bygg på Forus vest. – Dette er mer interessant og rimeligere enn å lage enkeltbrønner til enkeltbygg, sier Ketil Solvik-Olsen, daglig leder i Seabrokers Fundamentering, som håper dette kan inspirere andre til lignende satsing. Planen er å komme i gang i år.

Seabrokers satser stort på å levere jordvarme til kunder i distriktet gjennom sitt nystartede selskap Seabrokers GeoEnergi. Selskapet opplever økt etterspørsel og har kjøpt fire nye borerigger dedikerte til boring av energibrønner.

– Energibrønner er ukontroversielt, har god økonomi, liten belastning på miljøet og gir økt velferd. Og ikke minst, det bidrar til bedre energibalanse i samfunnet. I Norge er varmeenergi spesielt viktig, og potensialet er enormt, sier Hans Christan Hannevig, leder i Seabrokers GeoEnergi AS, og understreker at selskapet allerede har god erfaring med energibrønner, og har gradvis bygget seg opp på feltet på Nord-Jæren. 

– Før ble vi kontaktet av folk med spesiell interesse for alternative energiformer, vanlige forbrukere syntes investeringen ble for høy. Med økte energipriser er flere blitt interessert, sier Hannevig samtidig som han ikke legger skjul på at geoenergi ikke er løsningen for alle. 

Fionn Iversen, sjefsforsker ved NORCE Energi og styreleder for det norske forskingsnettverket for geotermisk energi, sier til Aftenbladet at bruk av lokal grunnvarme og varmepumpe har et kjempestort uutnyttet potensial. 

Les også: Sesonglagring av varme kan gi reduserte utgifter og utslipp. 

FAKTA OM JORDVARME: Jordvarme/grunnvarme handler om å utnytte varme lagret i berg, jord eller grunnvann og er et kortreist og miljøvennlig energialternativ. Energibrønner henter varme fra grunnen og kan være fra 100 til 200 meter dype. Ved hjelp av en varmepumpe kan energien fra grunnen brukes til oppvarming av hus og vann. Den stabile temperaturen i jord, berg og grunnvann gjennom året gir gode driftsbetingelser for varmepumpen. (Kilde: NGU)
Seabrokers%20geoenergi
Nyopprettede Seabrokers GeoEnergi har som mål å bli en ledende aktør på geoenergi i Norge. Foto: Seabrokers.
Seabrokers%20geoenergi2
Seabrokers har lang erfaring med boring av energibrønner. Nå satser de enda sterkere med økt maskinpark og mannskap. Foto: Seabrokers.

Andre artikler