Tvedt Eiendom og NorgesGruppen i nytt bærekraftsamarbeid

Tvedt Eiendom og NorgesGruppen i nytt bærekraftsamarbeid

21.12.2023
fb_n
tw_n
in_n

NorgesGruppen og Tvedt Eiendom inngikk tidligere i år et energisamarbeid der overskuddsvarme fra Gigaboks, som har stor varmeproduksjon fra kjøl og frys, blir distribuert til oppvarming av øvrige arealer i senteret. Nå foreligger resultatene fra første driftsmåned.

- 1500 kwh i overskuddsvarme fra Gigaboks er overført til øvrige deler av Tvedtsenteret i løpet av siste måneden, sier Siri Nybø, administrerende direktør i Tvedt Eiendom. Hun er svært fornøyd med energisamarbeidet med NorgesGruppen som ble inngått i forbindelse med etableringen av Gigaboks på Tvedtsenteret i slutten av august. 1.500 kwh tilsvarer strømforbruket for en måned i en gjennomsnittlig enebolig. På den aktuelle delen av bygget som er tilkoblet overskuddsvarmen, har varmen fra Gigaboks dekket 95 % av behovet.

Godt for både miljø og økonomi

I tillegg er det inngått en avtale om at Gigaboks kjøper strøm via kjøpesenteret, inklusiv strøm fra solceller på tak. Dette er gunstig ikke bare miljømessig, men også økonomisk, og da særlig i kombinasjon med fastprisavtale på strøm ettersom Gigaboks har et relativt stabilt forbruk hele døgnet, i motsetning til de fleste andre butikker.

– Motivasjonen bak tiltakene er bærekraftsmål, og økonomi hos begge parter. Slike avtaler opplever vi at er upløyd mark i leieforhold, med stor usikkerhet når det gjelder etablering av prismodell og investeringsbeslutninger på grunn av ustabile energipriser i markedet. Det er ingen kontraktsmal eller standardkalkyler å se til, så vi måtte formulere avtalene mellom oss etter beste evne, forklarer Nybø.
 

Eiendomsaktører tar kontakt

Nå tar andre eiendomsaktører i regionen kontakt og er nysgjerrige på hvordan Tvedtsenteret løser forretningsmodellen med solceller.  - Strøm er en del av felleskostnadene vi leverer til de fleste av våre leietakere, og det må foretas en prisberegning for strømmen fra solcelleanlegget. Avtalen vi har inngått med Gigaboks har gitt oss et referansepunkt for hvordan vi gjør dette. Det er fint å kunne dele vår erfaring med andre eiendomsaktører, og forhåpentligvis kan det bidra til å senke terskelen og risikoen med å investere i nye bærekraftige løsninger, ivrer Nybø.
 

Solceller i pluss

Solcelleanlegget på taket på Lagerveien 9 (1 av 4 bygg på Tvedtsenteret) har nå vært i drift i et helt år. Produksjonen samsvarer med forhåndsestimatene på 370.000 kwh per år. Vi har klart å bruke 320.000 kwh (86,5%) direkte i senteret. Resterende ca. 50.000 kwh har blitt solgt ut på nettet, siden vi ikke har investert i batterier. Senteret (alle fire bygg) har hatt et strømforbruk på om lag 4.000.000 kwh i 2023, dvs at solcellene betjener 8% av strømforbruket. Vi holder på å prosjektere flere solcelleanlegg til senteret, på tak og fasader, og har en målsetning om å komme opp i en produksjon på 1.000.000 kwh innen 2026.
 

Ny bærekraftsmodell er upløyd mark

Både Tvedt Eiendom og NorgesGruppen har tatt teknisk og økonomisk risiko for å danne samarbeidsmodellene. Nybø forteller at disse avtalene har kommet til underveis da de har sett mulighetene i forbindelse med prosjektering av tekniske løsninger for elektro og VVS sammen med sine leverandører. 

– Vi ser at en løpende bevissthet og nysgjerrighet i forbindelse med ombygginger er avgjørende for å få iverksatt tiltakene som bidrar til energioptimalisering. Og vi er helt avhengige av innspill og råd fra løsningsorienterte entreprenører, tekniske leverandører og internt driftsteam for å vurdere aktuelle løsninger. Tiltak som ikke er så enkle å planlegge konkret når man etablerer bærekraftstrategier, ettersom det er sammensatte tekniske forhold, ulike behov hos leietakerne og en rask utvikling i rammebetingelsene og løsninger, sier hun og påpeker at det har vært avgjørende å ha en god dialog.

 

DSC09608
ENERGIDELING: Hege Aakvik Nilsen, butikksjef i Gigaboks deler overskuddsvarme fra sin butikk med Siri Nybø, administrerende direktør i Tvedt Eiendom, som selger solkraft tilbake.
Borghild Eldøen
Innholdsprodusent
 
fb_n
tw_n
in_n

Andre artikler