Solintegra skal akselerere det grønne skiftet gjennom å tilby lønnsomme og estetiske bygningsintegrerte solceller

Solintegra skal akselerere det grønne skiftet gjennom å tilby lønnsomme og estetiske bygningsintegrerte solceller

22.04.2022
fb_n
tw_n
in_n
Forus-selskapet Solintegra ble etablert i 2021 med en ambisjon om å bidra til at bygg- og anleggsbransjen kan ta del i det grønne skiftet ved å tilby løsninger innen fornybar energi. Målet er å bli Europas ledende distributør av integrerte solcellesytemer innen tre år. 
 

Utvikler markedsplass for solceller

Solintegra er et nytt proptech-selskap etablert av Bjørn Ove Bergseteren og Lars Inge Leirflåt. De to har til sammen ti års erfaring fra fornybarbransjen og tjue års erfaring fra olje- og gassindustrien. Nå skal de bruke sin kompetanse til å utvikle en digital plattform som kobler solcelleprodusenter og bygg- og eiendomsaktører.

– Vi har akkurat inngått en avtale med IT-selskapet Veni for å utvikle plattformen vår. Avtalen legger opp til et tett samarbeid hvor Solintegra bidrar med sin kompetanse innen solenergi og solcelleløsninger, mens Veni bidrar med sin ekspertise innen IT-utvikling og digitale løsninger for bygg og bærekraft, forteller gründer og daglig leder Bjørn Ove Bergseteren.

Hensikten er å etablere en markedsplass med lønnsomme, bærekraftige og estetiske solcelle-produkter som allerede finnes i markedet, og gjøre dem tilgjengelige for aktører innen bygg og anlegg. Bærekraft og energioptimalisering blir stadig viktigere for byggaktørene men det finnes fortsatt forbedringspotensial når det gjelder ressursutnyttelse og gjenbruk.

– Ideen er at byggaktører enkelt kan undersøke og sammenligne priser, prosjektere og bestille solcelleteknologi gjennom vår markedsplass. Vi har allerede fått med 200 samarbeidspartnere som ønsker å ta i bruk en slik plattform enten som leverandører eller innkjøpere.
 

Energieffektivisering innen bygg og anlegg viktig for å nå klimamålene

Bygg- og anleggsbransjen står i dag for rundt 30% av de globale klimagassutslippene og 40% av det globale energiforbruket. For å redusere klimagassutslippene i denne sektoren er energieffektivisering og rehabilitering av eksisterende bygg viktige tiltak.

Ifølge Solintegra-gründerne er solceller en god løsning på klimautfordringene.

– Solceller har en lavere infrastruktur-kostnad enn eks. vindkraft eller vannkraft og teknologien er moden for markedet. I vår region er solceller godt egnet klima- og temperaturmessig og vil kunne gi god energieffektivitet. På Forus for eksempel finnes det hundrevis av tak som egner seg for installasjon av solceller, sier Bergseteren.

Han legger til at selskapet allerede har solgt anlegg både lokalt og nasjonalt og at de har ambisjoner om videre vekst i internasjonale markeder.
 

Høye vekstambisjoner

Til tross for at Solintegra ble etablert midt i pandemien har de opplevd sterk etterspørsel i markedet, mye takket være økte strømpriser. Det har ført til at boligeiere, offentlige institusjoner og husleverandører har henvendt seg for å få tilbud om gode og kostnadseffektive solcelle-løsninger.

Nå venter selskapet vekst etter å ha ferdigstilt første emisjonsrunde. Innen sommeren skal de rekruttere flere ansatte og lansere den nye plattformen deres i samarbeid med Veni. Ifølge gründerne finnes det ingen lignende løsninger i Europa og de mener derfor at forretningsideen er skalerbar internasjonalt.

– Målet er å bli Europas ledende distributør av integrerte solceller innen et treårsperspektiv, forteller Bergseteren.
Solintegra%20Veni
UTVIKLER MARKEDSPLASS FOR SOLCELLER: Solintegra har inngått en avtale med IT-selskapet Veni om å utvikle en digital markedsplass med lønnsomme, bærekraftige og estetiske solcelle-produkter. Her signeres avtalen mellom Solintegra CEO Bjørn Ove Bergseteren og Veni CEO Petter Alfsen.

Andre artikler