Skal sikre forlenget levetid og verdiskapning fra felt i senfase

Skal sikre forlenget levetid og verdiskapning fra felt i senfase

03.12.2021
fb_n
tw_n
in_n
De 200 medarbeiderne i Equinors forretningsområde FLX; Field Life eXtension, kan etter mindre enn to års drift vise til gode resultater. Den 42 år gamle traveren, Statfjord A, ligger helt i toppsjiktet for produksjonseffektivitet og kan skilte med rekordlave kostnader og god HMS-utvikling. Ny arbeidsmetodikk og tett samhandling med leverandørene er nøkkelen til suksessen.

- Fortsetter vi å lykkes med de tiltakene vi har satt i gang, er planen at den nye driftsmodellen skal brukes på alle felt som kommer i senfase. Sikker og effektiv drift og reduserte klimagassutslipp er en forutsetning for verdiskapningen som vil være sentral i det grønne skiftet, sier Camilla Salthe, Senior Vice President for Equinors nye satsing FLX fra sitt kontor i Kanalsletta på Forus. Hun leder det som av noen kalles Equinors «redningsmannskap» for gamle oljefelt, opprettet våren 2020 som et nytt forretningsområde.
Equinor%20Camilla%20Salthe1
DRIVKRAFTEN: - Lykkes vi med de tiltakene vi har satt i gang, skal den nye driftsmodellen brukes på alle felt som kommer i senfase. Verdiskapningen fra disse feltene vil bidra positivt til det grønne skiftet, sier Camilla Salthe, Senior Vice President for Equinors nye satsing FLX.
FLX-porteføljen består av Statfjord-området og fjerningsprosjektene for Veslefrikk og Heimdal. Statfjord-feltene skulle stenges ned rundt 2025, men får nå et forlenget liv til rundt 2040. Satsningen er i tråd med Equinors nye strategi og et resultat av omfattende kartlegging som identifiserte et stort potensial for de modne Statfjord-feltene.
 
- Vi jobber virkelig helt nytt og annerledes, forklarer Salthe. - Brønner sprint-planlegges, det vil si at vi setter ned et team som kun jobber med den ene brønnen i én uke. Det har spart masse tid. Vedlikehold driftes med et ambulerende team som til enhver tid er der de trengs mest og bidrar til null i etterslep på sikkerhetskritisk vedlikehold - og ikke minst, vi samhandler tett med leverandørene. Med sikkerheten i forsetet jobber vi for å etablere en marginkultur som jeg tør påstå er helt unik, sier hun.
 
Nettopp kultur og eierskap er nøkkelord for FLX. Det å flytte inn i egne lokaler og sitte tett på hverandre i en organisasjon der alle disipliner er representert har vært viktig. – Vi har tøffe mål vi skal levere på, det vil vi ikke klare uten å sikre fundamentet vårt - kulturendringen, sier Salthe og forteller at resten av Equinor er veldig interessert i det de oppnår. – Resten av organisasjonen vil lære av og bruke metodene vi har utviklet. Jeg oppfatter at alle vil at vi skal lykkes og at de ser at det vil komme alle til gode, sier hun.
 
Samtidig som nye brønner bores og forlenget produksjon skal øke inntektene, skal klimagassutslippene fra Statfjord halveres innen 2030. Dette betyr at klimagassutslippene fra Statfjord bidrar til selskapets klimaambisjon for norsk sokkel.
Equinor%20Camilla%20Salthe
BRED BAKGRUNN: Camilla Salthe er reservoaringeniør fra NTNU og har siden 2003 jobbet i flere forretningsområder i Equinor før hun i januar ble satt til å lede selskapets nye satsing FLX.

Andre artikler