SIRKEN kommer til Forus! Endelig en enkel ombruksløsning for byggebransjen.

SIRKEN kommer til Forus! Endelig en enkel ombruksløsning for byggebransjen.

03.07.2024
fb_n
tw_n
in_n

Det har lenge vært forsket på og forsøkt testet ulike ordninger for å få til ombruk av byggematerialer. Dette er viktig for å redusere næringens klima- og ressursfotavtrykk. Nå kommer nyvinningen Sirken til vår region. Er dette løsningen? Kan dette konseptet revolusjonere byggebransjen inn i den sirkulære økonomien?

Bygge- og anleggssektoren står for store utslipp. Bransjen har det største forbruket av råmaterialer og genererer den største mengden avfall. Hvert år sendes fem millioner tonn avfall fra byggevirksomhet til deponi. Det tilsvarer cirka 300.000 lastebillass. 
 

Nytt konsept brer om seg

Konseptet til SIRKEN sørger for enkel ombruk av byggematerialer. Faber Bygg, Byggmester Sagen og Backe-gruppen er allerede partnere, og er klare for å fylle opp ombruksbutikken. Sirken skal omsette overskuddsmaterialer direkte fra bygg- og anleggsbransjen. Butikken skal bestå av en nettside og et selvbetjent varelager i Kanalsletta 13 på Forus som åpner i løpet av året. Fra før er Sirken etablert i Trondheim, Bergen, Oslo, Rørvik og Kaupanger.

– Vi på god vei i riktig retning for å få til ombruk i større skala. Av alle etableringer har Forus vært den med mest engasjement, både fra byggenæringen og Forus Næringspark som tilrettelegger. Det har vært en sann glede å være i kontakt med byggefirmaene i denne regionen, alle har ønsket tilbudet velkommen og har ønske å bli en del av konseptet,  sier Ingvar Aune, gründer og daglig leder i Sirken.

Det er kun byggebransjen som skal levere varer, men både private og næringskunder kan handle. Til nå er kundefordelingen ca 50/50 av hvem som handler. 
 

En kulturendring må til

– Partnere betaler en månedlig sum på 2.500,- kroner for løsningen, da får de en kickback  på 20 % av omsetningen som har som mål å gjøre løsningen lønnsom ikke bare for miljøet, men økonomisk for hele bransjen, forteller Aune. 

Aune sammenligner ombrukssentraler med el-bilmarkedet for å forklare markedet og mulighetene:  – Elbil-markedet ble ikke en suksess før man hadde et nettverk av ladere. Man må også bygge nok mottak for ombruk i hele landet, så alle har et sted å levere inn til gjenbruk. Vi må også sortere ut det som er avfall. Det må skje en kulturendring - slik at det er lettere å levere inn for brukerne - og at alle initiativ er samlet under samme paraply, sier Aune.
 

Hvorfor Forus?

- Det var aldri noe alternativ for oss å tenke andre steder enn Forus. Dette er Norges største næringsområde. Det er sentralt midt mellom alt i hele Stavanger-regionen og de store byggevarehusene ligger her allerede.

IMG_9863
SKRYTER AV ENGASJEMENTET: Ingvar Aune, daglig leder i Sirken, skryter av Stein Racin Grødem i Forus Næringspark og den lokale byggebransjen for deres ombruksengasjement.
Photoroom_20240627_083954
SIRKEN: åpner i Kanalsletta 13 på Forus.
Anja Tollefsen Lussand
Innholdsprodusent
 
fb_n
tw_n
in_n

Andre artikler