SINTEF skal undersøke brannen på IVARs ettersorteringsanlegg

SINTEF skal undersøke brannen på IVARs ettersorteringsanlegg

28.11.2022
fb_n
tw_n
in_n
IVAR har engasjert SINTEF for å gjennomføre en uavhengig undersøkelse av brannen på ettersorteringsanlegget.

– Det er viktig for oss i IVAR å få en grundig og uavhengig gjennomgang av alle forhold ved brannen. Undersøkelsen vil være viktig både for at IVAR og hele avfallsbransjen kan lære av det som skjedde, sier styreleder i IVAR IKS, Stanley Wirak.

– IVAR har bedt SINTEF undersøke både tekniske forhold ved bygget og brannsystemene, samt organisatoriske og menneskelige forhold internt hos IVAR. I tillegg skal de se på samhandlingen med nødetatene under brannslukningen, sier administrerende direktør i IVAR IKS, Ingrid Nordbø.  

Les mer: IVARs ettersorteringsanlegg - hva skjer nå?

Undersøkelsesteamet fra SINTEF skal gjennomgå hendelsen og kartlegge, beskrive og vurdere hendelsesforløpet og årsakssammenhenger ved brannen. SINTEF vil starte arbeidet innen kort tid, og det er forventet arbeidet vil pågå frem til påske. Resultatet fra undersøkelsen vil bli dokumentert i en rapport.

– Rapporten vil bli viktig for oss for å finne ut hvilke forhold som kan ha hatt betydning for branntilløpet. I tillegg håper vi den vil gi grunnlag for læring, slik at vi kan forhindre denne type alvorlige hendelser i framtiden, sier Nordbø.  

SINTEF har i forbindelse med arbeidet satt sammen et undersøkelsesteam på ni personer, med ulik bakgrunn innen risiko, beredskap og brannsikkerhet, i tillegg til kunnskap om undersøkelser av branner i industribygg. 

SINTEFs arbeid ledes av forsker Hanne Kvitsand.

Om SINTEF:  
SINTEF er et av Europas største uavhengige forskningsinstitutt, og har mange års erfaring med oppdragsrettet forskning. SINTEF er et flerfaglig forskningsinstitutt med spisskompetanse innen mange felt og utfører forsknings- og innovasjonsoppdrag for Norges forskningsråd, EU, offentlig forvaltning og privat næringsliv.  
IVAR%20ESA
IVARs ettersorteringsanlegg tok skade etter brannen i sommer. Nå har de engasjert SINTEF for å gjennomføre en uavhengig undersøkelse av hendelsen.

Andre artikler