Overvåker 700 ventiler på Johan Sverdrup

Overvåker 700 ventiler på Johan Sverdrup

14.12.2022
fb_n
tw_n
in_n
Foto Johan Sverdrup: Equinor / Ole Jørgen Bratland

MRC Global Norway, med hovedkontor på Forus, ble finalist i konkurransen om ONS innovasjonspris 2022 med produktet ValveWatch som øker sikkerheten og reduserer faklingen på plattformer over hele verden. Bare på Johan Sverdrup har selskapet installert 700 ventilvakter.
 
– Når noen fakler, har de egentlig mistet kontrollen. Det snakkes ikke så mye om dette, men fakling skjer fordi det må trykkavlastes på grunn av økt trykk. Simon Jeeves, produktsjef for ValveWatch forklarer hvordan ventilene ofte blir stående åpne «for sikkerhet skyld» og hvordan hans ventilvakt reduserer faklingen med 50%. For dette ble ValveWatch finalist til ONS’ innovasjonspris for sitt bidrag til reduserte utslipp.
 
Dette handlet fra starten av om sikkerhet. Utviklingsarbeidet begynte med en forespørsel fra norske myndigheter etter Piper Alpha-tragedien i 1988. Reduserte CO2 utslipp er blitt et stadig viktigere tilleggspoeng de siste årene og med det muligheten til å nå klimamålene og redusere kostnader.

– Sikkerhet er fortsatt den viktigste grunnen til at vi trenger overvåkning av kritiske ventiler. I tillegg er fakling verdens femte største forbruker av gass, vi sløser vekk energiressurser tilsvarende forbruket til Japan hvert år, – totalt unødvendig, fremholder Jeeves.
 
ValveWatch var en av 10 nominerte til ONS innovasjonspris 2022. Juryen mottok totalt 100 søkere fra 13 forskjellige land. I sin begrunnelse for nominasjonen skriver juryen: Fakling er et globalt problem som må reduseres. MRC Global Norway, har tatt på seg utfordringen med å redusere denne forurensningskilden. Gjennom ingeniørkompetanse og dybdekunnskap om faklingsprosessen, ble en av hovedårsakene til fakling funnet; mangelen på dybdeinformasjon om operasjonell integritet. ValveWatch er et kontinuerlig online system for ventiltilstand og ytelsesovervåking, der operatøren får data om tilstanden til fakkelventilen for trykkavlastning. Basert på ValveWatch-dataene kan operatøren trygt lukke ventilen. Resultatet er redusert Co2-utslipp og kraftig forbedret sikkerhetsnivå. Det anslås at ValveWatch bidrar til å redusere unødvendig fakling med opptil 50%.
 
Fakta om MRC Global
MRC Global driver med rør, ventiler og koblinger, og har rundt 230 ansatte med hovedkontor på Forus. Selskapet er opprinnelig et 100 år gammelt internasjonalt selskap sammenslått av et rørselskap og et ventilselskap. Det samme har skjedd i Norge der selskapet i 2014 kjøpte bedrifter innen rør, koblinger og ventiler; de tidligere selskapene Solberg & Andersen og Bergens og Stavanger Rørhandel er grunnlaget for dagens norske aktiviteter. Opprinnelig het de Stream-gruppen og var eid av HitecVision. MRC Global er 100 prosent industrieid.
 
Fakta om fakling
Fakling er etterforbrenning for å bli kvitt overskudd av gass og olje ved petroleumsutvinning, raffinering og petrokjemisk industri. Fakling innebærer resurs tap og store miljøulemper i form av store utslipp av Co2.

Kilde: World Bank : Global Gas Flaring Tracker Report 2022
 

Andre artikler