Mobilitet er fremtiden: – Nå trenger vi kunder!

Mobilitet er fremtiden: – Nå trenger vi kunder!

16.12.2021
fb_n
tw_n
in_n
Ett år etter etableringen av Yago har mye spennende utviklingsarbeid skjedd. – Nå er utfordringen for hele mobilitetsbransjen å finne betalingsvillige kunder, sier daglig leder Steinar Meling i Yago på Forus, en testarena for autonome enheter av alle slag og et bedriftssamarbeid.
 
– Det er stor fart i samarbeidet og stadig nye medlemmer kommer til, også fra utlandet. Dermed er det mulig å etablere solide faglige nettverk som bidrar til utvikling for alle. Når det gjelder selve testarenaen opplever vi at det er mange om beinet og stor konkurranse. Vi søker nå aktivt etter alle typer kjøretøy for å teste dem på Forus. I tillegg er vi opptatt av å få medlemmene til å utvikle potensielle test-caser utenfor den opprinnelige testarenaen, forteller Meling og legger til at droneutviklingen har bidratt til andre typer testbehov for mobilitetsbransjen enn bare kjøretøytesting fra A til B.
 
– Nå gjelder det å kombinere ulike transportmetoder for å få sømløs mobilitet, sier Yagosjefen.

 

Yago-sjef Steinar Meling

KONKRETE KORRIDORER ETABLERES

Avinor er en viktig partner for Yago og står foran et stort skifte både i forbindelse med elektrifiseringen av flyflåten, men like mye når det gjelder transporten til og fra flyplassen både av gods og passasjerer.  

– I samarbeid med Avinor, Stavangerregionen havn og Forus Næringspark etablerer vi helt konkrete korridorer som skal testes ut. Særlig viktig er aksen Forus - flyplassen - Risavika havn. Da snakker vi først og fremst om dronekorridorer, men også autonom transport på vei og til og med til vanns – det går an å se for seg transportveier på Hafrsfjord, forklarer Meling.

Andre korridorer det jobbes med er dronetransport mellom Forus og Ganddal der Seabrokersjef Rangvald Albretsen på dronekonferansen i november ba om konkrete tilbud fra droneaktørene. Alt som skjer på Ullandhaug trenger også autonom transport, ikke minst det nye sykehuset. – Men også her er utfordringen å få betalende kunder, vi har for eksempel ennå ikke fått konkrete bestillinger fra Nye SUS, undrer Meling.
Partnere i Yago er Seabrokers, Forus Næringspark, Ring Digital, Avinor, If, NorSea Logistics og UiS.
I tillegg har Yago over 10 medlemmer og samarbeider med en rekke andre moblitetsaktører og kommuner som ennå ikke har formalisert medlemskap.
 

Andre artikler