Kutter CO2 med ladeplater på havbunnen - samme teknologi kan ordne parkeringskaoset for el-sparkesykler

Kutter CO2 med ladeplater på havbunnen - samme teknologi kan ordne parkeringskaoset for el-sparkesykler

08.10.2021
fb_n
tw_n
in_n
Det Blue Logic på Forus lever av er nullutslippskoblinger i alle størrelser. Men det selskapet er mest offentlig kjent for er ladeplater for undervannsdroner. Samme teknologi brukes i et prøveprosjekt med panteordning og lading av el-sparkesykler. Nok et eksempel på oljekompetanse som bidrar til det grønne skiftet.
 
- Egentlig er vi en grensesnittleverandør, forklarer Helge Sverre Eide, en av tre Blue Logic-gründere og eiere. – Da vi startet opp i 2010 var målet å utvikle ulike koblinger; hydrauliske, mekaniske og elektriske. Hydraulikk er fremdeles den vanligste koblingen i bruk og dermed volumproduktet vårt. Inni disse er det kuleventiler som gjør at de kan åpnes og stenges hydraulisk uten utslipp. Visjonen har alltid vært å bidra til det grønne skiftet, forteller Eide entusiastisk og viser fram den store ladeplata som snart skal stå på sjøbunnen ved Njord-feltet i Norskehavet.
 

ONS Innovasjonspris 2020

I 2020 vant Blue Logic ONS Innovasjonspris for ladeplata. Da skrev E24 blant annet: «Dokkingstasjonen sørger for at undervannsdronene kan operere i dypet mange måneder om gangen uten hjelp av bemannede overflatefartøy. Dette skal både kutte utslipp og kostnader på norsk sokkel..»

Mens en klassisk drone (ROV) koblet til en båt «bidrar» med 25.000 tonn CO2-utslipp, kan en trådløs drone fjernstyres fra land og ha bare 250 tonn i utslipp.

- En av hovedgrunnene til at vi fikk denne prisen er at vi samtidig med å utvikle ladeplata har definert den internasjonale standarden for hvordan trådløs lading av undervannsdroner skal skje, understreker Eide og forteller at det ligger utallige års utvikling bak ladeplata som nå endelig kommer i bruk, - på Njord, Åsgard og Johan Sverdrup. – Det handler nemlig ikke bare om å utvikle produktet, markedet må modnes også og der har vi fått hjelp av myndighetens krav om lavere utslipp.
 

Løsning på sparkesykkelkaoset?

Like mye myndighetshjelp synes ikke å være tilfelle med ladestasjonene for el-sparkesykler. Her mangler både standardisering og muligens vilje til å sette av plass til ladestasjonene. Basert på ladeplateteknologien fra Blue Logic er det etablert et eget selskap, Mobility Dock, som skal jobbe videre med sparkesykkel-ladingen. Målet er en panteordning for syklene der brukerne skal motiveres til å sette syklene fra seg i egne områder, i stedet for hvor som helst på fortauene. Disse parkeringsplassene utstyres med trådløse ladepunkt slik at syklene lades mens de står parkert. Neste testområde for disse er på Forus.
 

Alle 30 ansatte er utviklere

Blue Logic har 30 ansatte og alle jobber på Forus med utvikling av utslippsfrie, miljøvennlige koblinger. All produksjon kjøpes av andre. Foruten undervannslading av droner og undervannskoblinger generelt, eksempelvis koblinger for ammoniakk og hydrogen, arbeides det i tilknyttede selskaper både med lading av el-sparkesykler, lading av selvgående ferjebusser og koblinger for luftdroner.
 
Blue%20Logic
INNOVASJONSRESULTAT: Helge Sverre Eide i Blue Logic viser fram ladeplata som snart skal lade undervannsdroner ved Njordfeltet.
Blue%20Logic2
TEKNOLOGIOVERFØRING: Droneladeren i Nordsjøen kan brukes til få orden på parkeringskaoset for el-sparkesykler.

Andre artikler