Kolumbus i førersetet for bærekraftig mobilitet

Kolumbus i førersetet for bærekraftig mobilitet

01.07.2022
fb_n
tw_n
in_n
Kolumbus er blitt en ledende mobilitetsaktør som andre nordiske byer ser til for bærekraftige og fremtidsrettede mobilitetsløsninger. Med sitt prisvinnende og innovative tilbud bidrar selskapet til økt kollektivandel og reduserte utslipp.

– Stavanger har vært omtalt som en bilby, hvordan har vi blitt ledende på mobilitet og kollektivtransport?
– Det har mye å gjøre med fremoverlente politiske vedtak. I 2017 vedtok fylkestinget at Kolumbus skulle bli en mobilitetsaktør og gjennom Byvekstavtalen og Bymiljøpakken har vi fått handlingsrom til å innovere og utvikle ledende mobilitetstilbud, forteller Espen Strand Henriksen, mobilitetsutvikler i Kolumbus.

– Og så tror jeg det har noe å gjøre med at Stavanger historisk har hatt en høyere bilandel enn andre storbyer. Vi har måttet være innovative i produktutviklingen for å få flere til å reise kollektivt, legger han til.

Vedtaket fra 2017 innebar at Kolumbus skulle gå fra å være et kollektivselskap for buss og båt til en mobilitetsaktør som skulle planlegge, gjennomføre og evaluere tiltak for et mer helhetlig mobilitetstilbud som bidrar til Nullvekstmålet.

I tillegg til ordinære driftsmidler tildeles Kolumbus 50 millioner kroner i året gjennom Byvekstavtalen for å utvikle nye mobilitetstiltak på Nord-Jæren. Flaggskipene er fortsatt HjemJobbHjem og bysyklene, i tillegg kommer nyere konsepter som bildeling.

Les: Lanserer bildeling på Forus: – Vil gjøre det enklere å sette privatbilen hjemme

– HjemJobbHjem-ordningen som vi lanserte i 2015 har vært selve spydspissen i Kolumbus sitt mobilitetsarbeid og et viktig forløp til vårt nye mandat fra 2017. Gjennom et tett samarbeid med næringslivet har vi skapt et tilbud som har redusert bilandelen i bedriftene med 19%, tilsvaende 110.000 færre bilturer i måneden, forteller Strand Henriksen.

HjemJobbHjem er en mobilitetsordning for bedriftsmarkedet på Nord-Jæren som skal legge til rette for at flere velger å gå, sykle eller reise med kollektivtransport til og fra jobb. Over 640 bedrifter og 60.000 ansatte er en del av ordningen. 

I tillegg til å videreutvikle eksisterende kollektivtilbud, driver Kolumbus innovasjon og utvikling av nye produkter som skal styrke mobilitetstilbudet i regionen. Tidligere i år høstet de internasjonal oppmerksomhet da de lanserte Europas første selvkjørende buss i trafikk.

– Kolumbus har nylig lansert bildeling og selvkjørende busser, hva blir det neste?
– I sommer lanserer vi “Medstraum” - verdens første helelektriske hurtigbåt som skal gå i rute mellom Stavanger, byøyene og Hommersåk, forteller Strand Henriksen.

Båten er utviklet som en del av EU-prosjektet TrAM og skal bane vei for nullutslippstrafikk til sjøs. Ifølge Transportøkonomisk Institutt (TØI) og forskningssenteret CICERO er hurtigbåter en av klimaverstingene som slipper ut mer CO2 per kilometer enn for eksempel fly.

– Elektrifisering av båttrafikken vil være avgjørende for å nå klimamålene. I tillegg mener jeg at det er mange spennende muligheter knyttet til mobilitet på havet. Jeg tror vi vil se en videre utvikling av nye sjøveier og utslippsfri kollektivtransport til havs. I tillegg er det mye spennende potensiale i optimalisering av eksisterende ressurser i konsepter innen varelevering og samkjøring, avslutter han.
Espen%20S%20Henriksen
Mobilitetsutvikler Espen Strand Henriksen presenterer Kolumbus sine mobilitetstiltak under Mobilitetskonferansen 2022.

Andre artikler