Fremtidens energisystemer: Sesonglagring av varme kan gi reduserte utgifter og utslipp

Fremtidens energisystemer: Sesonglagring av varme kan gi reduserte utgifter og utslipp

04.11.2022
fb_n
tw_n
in_n

Nylig inviterte Asplan Viak til lunsjseminar om grunnvarme, sol og sesongvarmelagring på Forus i samarbeid med Seabrokers. Tema var hvordan disse energisystemene kan gi lavere utgifter, økt energisikkerhet og reduserte utslipp.  

Seminaret trakk deltakere innen bygg og anlegg, eiendom og finans til Seabrokers sine lokaler i Vestre Svanholmen. Seabrokers-sjef Ragnvald Albretsen ønsket velkommen etterfulgt av Ketil Solvik-Olsen som introduserte det nyetablerte selskapet Seabrokers Geoenergi som skal spesialisere seg på fundamentering av energibrønner.  

 

GeoTermos: Teknologi for sesonglagring av termisk varme 

Geir Andersen fra Drammen Eiendom innledet seminaret med et case for sesongvarmelagring ved Fjell i Drammen. Her forteller han om GeoTermos – en løsning for sesonglagring av termisk varme i brønner 50 meter under bakken.  

Dette er et prosjekt i samarbeid med Drammen kommune og Fjell skole hvor skolen har fått installert solceller på taket som i sommerhalvåret skal levere energi til GeoTermosen, som fungerer som et batteri. Om vinteren kan energien hentes opp igjen og levere varme til skolen på 10.000 m2.  

Prosjektet ble i 2020 tildelt prisen “Årets lokale klimatiltak” av miljøstiftelsen ZERO. I oktober i år skal prosjektet være fullt operativt og levere 350.000 kWh i året. Slik skal Fjell skole selvforsynes med lokalprodusert og fornybar energi, og det er både lønnsomt og klimavennlig.  

Fjell%20skole
SOLENERGI OG SESONGVARMELAGRING: Fjell skole i Drammen har fått installert solceller som skal produsere energi til lagring og gjenbruk. Foto: Drammen Eiendom.

Sesongvarmelagring fra avfallsforbrenning på Forus  

Videre holdt Ronny Fiuren i Forus Næringspark en presentasjon om sesongvarmelagring som en del av energimiksen på Forus. Forus Næringspark har et mål om å være energinøytrale innen 2025, det vil si å ha en energiproduksjon som er like høy som energiforbruket.  

Fiuren viser til at dagens energimiks består av 100% strøm fra leverandør og taler for at lokal strømproduksjon og termisk varme bør være en del av fremtidens energimiks for økt energisikkerhet og redusert effektbehov.  

Han viser til en undersøkelse om sesonglagring av overskuddsvarme fra forbrenningsanlegget ved Forus Energigjenvinning. Her har en sett på muligheten for å lagre overskuddsvarme fra sommerhalvåret til bruk i vinterhalvåret der etterspørselen er høyere enn energiproduksjonen.  

Les “Kan Forus selvforsynes med energi?” her.  

 

Lokal energiproduksjon er klimavennlig og lønnsomt 

Randi Ramstad og Henrik Holmberg fra Asplan Viak konkluderte seminaret med en oppfordring om å utnytte potensialet i lokale løsninger for fremtidens energisystemer. Ifølge Ramstad er oppvarming av bygninger “elefanten i rommet” i det grønne skifte.  

Norge i verdenstoppen på strømforbruk og vi bruker mye strøm til oppvarming av bygg. Lokal og fornybar oppvarming er helt nødvendig for å nå klimamål og oppnå mer forutsigbar energiforsyning og stabile energipriser, mener Ramstad.  

Asplan Viak viser til hvordan energisystemer som grunnvarmeanlegg og sesongvarmelager reduserer effektbehovet. Det vises til et eksempel på et bygg som har et effektbehov på 2.400.000 kWh i året ved oppvarming fra strøm. Ved bruk av sesongvarmelagring vil effektbehovet være 1.535.000 kWh i året.  

Det reduserte effektbehovet gir også utslag i lavere energiutgifter. Det illustrerer Asplan Viak med et eksempel fra en januardag i 2022 der strømprisen var 0,8 kr/kWh. Å varme opp bygget med strøm ville koste 7.500 kr i døgnet.  

Ved sesongvarmelagring ville prisen vært vesentlig billigere med 1.000 kr i døgnet. Strøm ville dermed være syv ganger dyrere enn sesongvarmelagring. Justerer vi eksempelet opp mot dagens strømpriser opp mot 3 kr/kWh ser vi fortatt samme trend om at sesongvarmelagring er mer kostnadseffektivt.  

0058
MER LØNNSOMT: Asplan Viak illustrerer hvordan sesognvarmelagring og grunnvarme er vesentlig billigere enn strøm. Illustrasjon: Asplan Viak.

Andre artikler