Equinors første feltoppstart fra land

Equinors første feltoppstart fra land

01.03.2022
fb_n
tw_n
in_n
Equinors første felt som er startet fra et kontrollrom på land, er plassert i hjertet på Forus. I den eldste, men nyoppussede, delen av Equinors hovedkontor drives Martin Linge-plattformen av to personer på vakt med over 20 skjermer. – Vi har hatt en fantastisk oppstart på Martin Linge som vi er utrolig stolte av, sier Marianne Bjelland, utforskning- og produksjonsdirektør for Johan Sverdrup- og Martin Linge-områdene. Begge feltene driftes med strøm fra land.
 
Martin Linge er hel-elektrifisert med verdens lengste vekselstrømkabel som strekker seg 163 kilometer på havbunnen fra Kollsnes til feltet. Oppstart var 30. juni i fjor og prosjektet kan fra da av skilte med ingen alvorlige hendelser og stabil produksjon. – Det aller viktigste er sikkerheten til folkene våre og at alle kommer seg trygt hjem fra jobb. Samtidig er vi svært fornøyde med at både reservoaret og anlegget på Martin Linge fungerer veldig bra, sier produksjonsdirektøren.
 

Trives på Forus

Bjelland er sivilingeniør maskin med 30 års fartstid i Equinor. 27 av de årene har hun jobbet på Forus, noe hun trives utrolig godt med. Fra hjemmet på Stokka går turen til Forus oftest med bil, men når sykkelen finnes fram til våren får dagen en god start i idylliske omgivelser langs Hafrsfjord. Bjelland har stort sett vært leder hele sin karriere, for ulike tekniske enheter, HMS-direktør for norsk sokkel, leder for Snorre-området, og fra juni i fjor for Martin Linge og kjempefeltet Johan Sverdrup. Nærmere 4000 jobber direkte og indirekte opp mot feltene Bjelland har ansvaret for, og det første hun gjør hver morgen er å sjekke at de ikke har hatt noen hendelser og hvordan produksjonstallene ser ut på mobilen. – Vi er krye av den beine streken som viser at vi har stabil produksjon, smiler hun.
Marianne%20Bjelland
Marianne Bjelland, sjef for Martin Linge og Johan Sverdrup.

ENORME DIMENSJONER

– Johan Sverdrup er enormt. Allerede nå, før fase to er kommet i drift, tar feltet inn ca. 500 millioner kroner om dagen med dagens oljepris. Etter oppstart av neste fase i utbyggingen, med P2 plattformen, vil produksjonen utgjøre 35% av norsk oljeproduksjon. Det skjer en gang før jul og da vil dagsproduksjonen være opp mot svimlende 720.000 fat hver eneste dag, forteller Bjelland, som selv har vært mye offshore, men aldri sett anlegg med slike dimensjoner som på Johan Sverdrup. Et felt som også er et digitalt flaggskip der den nyeste teknologien er tatt i bruk. Det gir både en enklere og sikrere arbeidsflyt og rom for deling av erfaringer med andre.
– På Johan Sverdrup har vi vært en pilot i Equinor også i å dele informasjon med partnere, særlig om det som skjer i undergrunnen, forteller Bjelland, og mens en kunne frykte at slik deling ville føre til masse spørsmål og ekstraarbeid, er erfaringene det stikk motsatte. Partnerne kan med økt innsikt bidra på en veldig god måte.
 
I disse dager slepes fase 2-plattformen fra Aibel i Haugesund ut i havet med verdens største løftefartøy «Pioneering Sprit», og den tar også med seg gangbroen. Samtidig kommer et eget flotell for prosjektperioden og over 1000 personer vil jobbe på feltet frem mot oppstart.
 
Johan Sverdrup har 100 ganger lavere CO2-utslipp enn det globale gjennomsnittet og er
nede i 0,2 kg per fat.
Martin%20Linge
Herfra drives Martin Linge. Arvid Alvsvåg, Ludvik Dahl og Kristin Hjortnes har full kontroll. Sjefen, Marianne Bjelland er meget fornøyd.

Andre artikler