Elektrobransjen samles på Forus

Elektrobransjen samles på Forus

17.04.2023
fb_n
tw_n
in_n

Elektrobransjen har etablert en møteplass på Forus for kompetanse og utvikling. Huset skal være et senter for lærlinger, fagarbeidere og elektrobedrifter i regionen. 

NELFO Sør-Rogaland og Opplæringskontoret for elektrofag i Rogaland (OFEL), flyttet for en måned siden inn i totalrenoverte lokaler i Jakob Askelandsvei på Forus. Bygget har fått navnet Elektrofaghuset.  - Vår visjon er å legge til rette for best mulig samhandling for elektrobransjen i regionen, sier daglig leder i NELFO Sør-Rogland, Atle Meringen og understreker at samhandling er helt nødvendig for å møte det grønne skiftet og at et sentralt samlingspunkt for bransjen har vært etterlengtet lenge. 

Bygget er kjøpt og eies av NELFO Sør-Rogaland, som er en medlemsbedrift. På den måten er det de godt over 100 medlemsbedriftene i NELFO Sør- Rogaland som eier huset. 

- Hvorfor ble det Forus?
-Det var helt uaktuelt å tenke andre steder enn Forus, forteller Atle. – To ting var viktige, beliggenhet og tilgjengelighet. Herfra bruker vi ett minutt ned til busstoppet, og med den nye bussveien kunne vi ikke funnet et mer sentralt sted, sier han og tenker spesielt på de 180 lærlingene som kommer hit for å kurses her hver uke. 

IMG_4681
MORGENDAGENS HELTER: Lærlingene stortrives i sine nye kurslokaler.
IMG_4685
FORNØYD PROSJEKTLEDER: Anders Ulvøy i sitt ess i teknisk rom.

BÆREKRAFTIG RENOVERING OG SAMHANDLING 

Arbeidet med å totalrenovere huset har tatt 15 måneder. For fire uker siden ble huset for første gang tatt i bruk. - Vi har vært opptatt av å oppfylle bærekraftsmålene gjennom hele ombyggingen, med særlig oppmerksomhet på energieffektivisering og gjenbruk av materialer, sier styreleder i NELFO Sør-Rogaland og daglig leder i Sinus Elektro, Anders Ulvøy, som også har vært prosjektleder for renoveringen. I tillegg til bærekraft har samhandling mellom medlemsbedrifter vært viktig. Derfor har elektroarbeidet vært delt på tre leverandører; Rogaland Elektro har hatt hovedansvar for installasjon, Rønning Elektro for brann og adgangskontroll og Sinus Elektro for bygg automasjon og prosjektledelse.
 

FREMTIDENS MÅTE Å JOBBE PÅ

Opplæringskontoret for elektrofag i Rogaland som bruker mesteparten av bygget. Her sitter hele administrasjonen, i tillegg til alle de vel 180 lærlingene som kurses hver uke.  I hele underetasjen er det bygget prøvestasjoner for fagprøver.

- I 2023 kommer vi til å gjennomføre 120 fagprøver her på huset. Per år skal vi kvalifisere 220 nye elektrofagarbeidere herfra, sier daglig leder i Opplæringskontoret for elektrofag i Rogaland, Kjetil Larsen. – Her kan vi forberede både fagarbeidere og lærlinger på det det grønne skiftet. Det skal vi gjøre gjennom faglig utvikling og stadig påfyll av den kompetansen som kreves. I tillegg legges det til rette for moderne måter å samhandle på. Det er et viktig perspektiv for oss, fastslår han. 
IMG_4676
DRIVKREFTENE: Det grønne skriftet krever folk og utviklingen krever kompetanse. Det skal Elektrofaghuset på Forus sørge for. Fra venstre Kjetil Larsen, daglig leder i Opplæringskontoret for elektrofag i Rogaland, Atle Meringen, Regionssjef i NELFO Sør-Rogaland, Anders Ulvøy, styreleder i NELFO Sør-Rogaland og daglig leder i Sinus Elektro.

Andre artikler