Elektrifiseringsekspert går internasjonalt: Forusselskapet Blueday Technology med storkontrakt på Island

Elektrifiseringsekspert går internasjonalt: Forusselskapet Blueday Technology med storkontrakt på Island

23.09.2021
fb_n
tw_n
in_n
I begynnelsen av september vant forusselskapet Blueday Technology en stor kontrakt på Island, den første i verden av sitt slag: landstrøm for og ombyggingen av containerskip i Reykjavik. Nye EU-regler krever at havnene i Europa innen 2025 må ha et tilbud om landstrøm ellers kan de ikke kalle seg en internasjonal havn. 

- Vi ser store muligheter internasjonalt. Kontrakten på Island er bare den første av mange prosjekter i alle verdens containerhavner. Slike anlegg vil bidra til bedre luft, mindre støy lokalt og bedre miljø for kloden vår, sier prosjektleder Morten Skogseth, som gleder seg til fortsettelsen og regner med flere internasjonale kontrakter. 
Blueday
NYE MULIGHETER: Blueday Technologys tekniske sjef Arnt Vegard Espeland (tv) og prosjektleder Morten Skogseth ser fram til vekst internasjonalt.
Blueday Technology har lang erfaring og bred kompetanse innenfor energiløsninger, og står for fullstendige leveranser til elektrifiseringsløsninger for olje-, shipping- og oppdrettsnæringen. Fra før har selskapet levert landstrøm til skip ved kai i mange havner langs norskekysten, blant annet Sandnes, Egersund, Harstad, Oslo og Stord – men også til maritime aktører som Rosenberg. Selv om landstrøm er selskapets mest konkrete og synlige produkt, er det energioptimalisering av store industrielle anlegg som best betegner helheten av det Blueday driver med. 
 
Leveransene samles under varemerket BluEco som er selskapets løsning for energioptimalisering og brukes for hybridisering av oppdrettsanlegg, rigger og supplybåter, samt til Forsvaret der de leverer generatorer for portabel strøm. Alt bidrar til utslippsreduksjoner. Kontrakten med Oslo Havn bidrar for eksempel til at havnen innen 2030 skal redusere sine utslipp med 85 prosent og bli utslippsfri på sikt.  
blueday%202
LØNNER SEG I LENGDEN: Fisketråleren Nordbas ble delt i to og forlenget på midten for å få plass til en batteripakke. Nå bruker den strøm når den drar opp garnet, lader når den slipper det ut igjen.
I dag har Blueday 32 ansatte. En stor del av disse er ingeniører og fagarbeidere innen fagene mekanikk, automasjon og elektro som driver med installasjon og service. I tillegg kommer selgere, administrasjon og IT – de siste trengs det flere av. 

I januar i år gikk Lyse inn på eiersiden som en del av en større finansiering sammen med eksisterende aksjonærer og Sparebank1 SR-Bank.

- Dette er en strategisk investering i tråd med Lyses mål om å muliggjøre det helelektriske samfunnet. Blueday Technology har en unik kompetanse innen helhetlige elektrifiseringsløsninger og vi har en industriell tilnærming til å videreutvikle denne kompetansen, sa konserndirektør for infrastruktur, Grethe Høiland i Lyse i forbindelse med oppkjøpet.  
blueday%203
TRIVES PÅ FORUS: Forus er et ideelt sted for oss som både trenger verksted og kontorer, sier teknsik sjef tekniske sjef Arnt Vegard Espeland (tv) og prosjektleder Morten Skogseth

Andre artikler