Droneaktivitetet tar av: Ny utdanning på trappene

Droneaktivitetet tar av: Ny utdanning på trappene

20.09.2022
fb_n
tw_n
in_n
– Droneindustrien er en grønn ny klynge og vi i vårt distrikt kan bli senter i Norge for droneoperasjoner og droneutdanning, sier Ole Petter Bakken, CEO i Norwegian Aviation and Defense Group som er i etableringsfasen for et helikopter-treningssenter på Stavanger lufthavn Sola.
 
I midten av 2023 satser de på å bli et helikopter-treningssenter godkjent av europeiske EASA og norske luftfartsmyndigheter for å utdanne helikopterpiloter. – Vi søker også om å få utdanne profesjonelle dronepiloter. Det vil si for droner over 25 kg, sier Bakken.
 
Kravene til utdanning for å kjøre de profesjonelle dronene blir sannsynligvis flygersertifikat. Der har Bakkens treningssenter sin styrke fordi det kan bruke utdanningen som allerede er etablert for helikopterpiloter til transportdronene. – En win-win både for oss og næringslivet som skal bruke dronene, fremholder Bakken.

Han og hans firma jobber nå sammen med andre aktører i Forus-klyngen deriblant YAGO for å finne en plattform som omfatter det offentlige, skole/utdanning og industri som kan jobbe med luftfartsmyndighetene og Avinor for å få dette på plass. Et av tiltakene er å få en etablert testarena for droner som er linket til Sola videregående skole der det blir en egen dronetekniker-linje fra 2023. – En testarena er alfa-omega, understreker Bakken.
 
Droneindustrien i dag kan deles inn i tre; hobbydroner, de som brukes av eiendomsbransjen og mindre industri, samt de profesjonelle som jobber med alt fra avansert transport til offshoreinstallasjoner eller overvåkning på vegne av myndighetene, for eksempel overvåkning av utslipp av kjemikalier.
 
– Vi har bare sett begynnelsen, dronemarkedet vokser og vil øke enormt i fremtiden både i antall og i bruksmuligheter. Akkurat nå vokser det så fort at europeiske luftfartsmyndigheter ikke klarer å holde følge, slik at vi ikke får et permanent regelverk før tidligst neste år, kanskje senere. I mellomtiden vil mye flys på dispensasjon.
 
Hva ser du for deg kan skje?
– Min drøm er at vi allerede i 2025 flyr en lastedrone som kan løfte 500-600 kilo, fra Stavanger Lufthavn til Johan Sverdrup-feltet.
 
Hva må til for at det skal kunne realiseres?
– Vi må ha regelverket på plass, ha utdannede dronepiloter og teknikere og ha definerte, etablerte luftfartsovervåkede droneruter.
Ole%20Petter%20Bakken
SPÅR ENORM DRONEVEKST: Ole Petter Bakken, sjef for Norwegian Aviation and Defense Group, mener vi bare har sett begynnelsen. Her foran Bell-helikopteret som skapte mye oppmerksomhet på ONS.

Andre artikler