Den fjerde industrielle revolusjon; 3D-print sparer tid, penger og miljø

Den fjerde industrielle revolusjon; 3D-print sparer tid, penger og miljø

14.03.2023
fb_n
tw_n
in_n

- Vi er inne i den fjerde industrielle revolusjon, sier Jan Tore Usken, daglig leder i Creator Makerspace, et åpent innovasjonsmiljø på Forus der kreative folk deler kunnskap og hjelper hverandre med å løse utfordringer.
– Mulighetene med additiv produksjon (AM) er enorme, folk er ikke klar over hva som er mulig; En kan printe hud direkte på pasienter, huden kan brukes til å behandle sår eller lage et nytt øre. En kan printe metalldeler på flere tonn og lage lette joggesko med design som ikke er mulig å produsere på annet vis, framholder Usken.

Før jul skrev Aftenbladet om Equinor som sparer 100 millioner i året på å 3D-printe en nylonskrue. Equinor sier nå at de skal etablere AM-fabrikker ved alle sine landbaser. Hos forskning.no kan en lese om studenten på NTNU som kom opp med ideen om å 3D-printe nye håndtak til 200 brannskap, i stedet for å skifte hele skapet. På denne enkle manøveren sparte NTNU nærmere tre millioner kroner.
 

OPPDRAG FRA INNOVASJON NORGE

Etter flere regionale AM konferanser i sør og nord tok Brede Lærum i Equinor initiativ til en nasjonal konferanse. Deretter ble deltakere fra hele Norge invitert til AM-dagen i Stavanger høsten 2021. Seminaret var et samarbeid mellom Universitetet i Stavanger, Equinor og Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Creator Makerspace har drevet med prototyping med 3D-print i flere år og ble for litt over et år siden spurt av Innovasjon Norge om å lede et AM-forprosjekt. Målet var å finne ut om Norge trengte et bedre samarbeid for alt som har med AM å gjøre. Behovet viste seg å være så stort at i løpet av prosjektperioden ble det nasjonale nettverket Norwegian Additive Manufacturing Cluster etablert.
 

ARRANGERER NASJONAL KONFERANSE

Den 21. til 22. mars i år arrangeres en konferanse for additiv produksjon hos NTNU og SINTEF i Trondheim i regi av Norwegian AM. Det har vært gjennomført flere konferanser innenfor temaet additiv produksjon i Norge de siste åtte-ti årene, men denne nasjonale konferansen er den første i regi av en egen forening innen feltet.

Hovedtema vil være lokal produksjon, digital produksjon og CO2-reduksjon. Det blir innlegg om digitale varelagre og hvordan lykkes med å sende digitale deler til et annet kontinent. Produksjon på stedet er her et stikkord. Deltakerne vil også å innsikt i teknologiske prosesser innenfor ulike materialer, bruk av additiv produksjon for fremstilling av reservedeler og konkrete eksempler på bruken av AM i norsk industri. - Additiv produksjon forandrer måten vi tenker på design og produksjon, fremholder Usken. - Med sin evne til å skape komplekse geometrier og intrikate strukturer, tilbyr AM enestående fleksibilitet og innovasjon. Men hva gjør additivt produserte deler virkelig eksepsjonelle? Det vil konferansen gi svar på.

Medlemmer av Norwegian AM er blant andre Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Moreld Capnor, Forsvarets forskningsinstitutt, Posten Norge, RoboTek, Future Materials Norsk Katapultsenter, Laerdal Medical, Nordic Additive Manufacturing, SINTEF Manufacturing, Universitetet i Tromsø, Equinor og Mechatronic Innovation Lab. Se utfyllende medlemsoversikt her https://norwegianam.no/medlemmer/

Creator%20Jan%20Tore%20og%20Frode
BÆREKRAFTIG REVOLUSJON: - Det er nå det tar av. 3D-print vil fundamentalt endre måten vi driver business på, slår Jan Tore Usken fast (tv). Næringsforeningens Frode Berge er på besøk og fastslår: - AM har et vanvittig potensial! Næringsforeningen har bidratt aktivt til etableringen av Norwegian AM.
F%C3%B8rste%20samling%20pa%CC%8A%20Forus
NÆRINGSLIV OG AKADEMIA SAMMEN I NORWEGIAN AM: Foran fra venstre: Hans Kristian Torske, Innovasjon Norge, Ole Fretheim, Forsvarets Forskningsinstitutt, Jan Tore Usken, Creator Makerspace, Jørgen Grønsund, Moreld Capnor. Bak fra venstre: Frode Berge, Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Hirpa Lemu, UiS, Petter Grue, Norner, Brede Lærum, Equinor, Göran Mikaelsson, Laerdal Medical, Ole-Bjørn Ellingsen Moe, Mechatronic Innovation Lab, Klas Boivie, SINTEF og Bjørn Bremer, UiT. Ikke på bildet: Håkon Ellekjær, Wilhelmsen Ships Service

Fakta om AM

Additiv produksjon (AM) er et samlebegrep for ulike former for 3D-printing. Teknikken brukes i dag til å produsere alt fra små deler til store hus. I additiv produksjon går langt mindre overflødig materiale til spille enn i rådende produksjonsmåte, og man kan i langt større grad produsere enheter når det foreligger et behov, fremfor å produsere store partier som man deretter forsøker å få solgt.
 

Norwegian Additive Manufacturing Cluster

(Norwegian AM) er en forening med formål å være det nasjonale nettverket for additiv produksjon i Norge.  Nettverket skal være åpent for bedrifter og organisasjoner fra alle bransjer samt utdannings- og forskningsinstitusjoner. Nettverket skal fremme utviklingen av økosystem og kunnskap rundt AM i Norge, samt knytte sammen relevante miljøer på tvers av bransjer, og stimulere til vekst, innovasjon og nye bærekraftige løsninger.   

For mer informasjon se: www.norwegianam.no

 

 

Andre artikler