Stor aktivitet hos Stavanger trafikkstasjon på Forus

Stor aktivitet hos Stavanger trafikkstasjon på Forus

13.10.2023
fb_n
tw_n
in_n

For å møte etterspørselen og redusere ventetiden på oppkjøring til førerprøven har det siden gjenåpning etter korona vært mulig å gjennomføre førerprøver både på lørdager og ettermiddager. 

Siden 2001 har Stavanger trafikkstasjon holdt til på Forus. I 22 år har det vært stor aktivitet. De siste årene har det vært ekstraordinært. Spesielt for trafikantavdelingen som gjennomfører førerprøver. 

- Det er to årsaker til at etterspørselen økte etter korona, forteller Stein Bjarne Wannebo, kontorsjef Trafikant Rogaland og leder for alle førerprøvesensorer i Rogaland. - Nedstenging gjorde selvsagt at køene ble lengre. I tillegg merket vi at flere ønsket seg førerkort etter pandemien. For å møte den høye etterspørselen startet vi opp med førerprøver på lørdager og ettermiddager. Det har vi ennå. Etterspørselen har vedvart, det er kanskje først nå ser vi en tendens til at det er i ferd med å stabilisere seg til et normalt nivå, sier Wannebo.

- Hva er grunnen til at flere ønsket seg førerkort etter pandemien?
- Vi tenker at det skyldes at det ble litt annerledes å reise kollektivt under pandemien. Det var ikke like trygt som før. Folk fikk også kanskje et større behov for å være mer selvstendige. Det blir litt synsing, men vi tenker at det har en sammenheng. Vi er spente på hva tallene vil si de nærmeste årene, sier Wannebo.

Hittil i år har Stavanger trafikkstasjon på Forus gjennomført 7027 førerprøver. 80 % har bestått. Antall oppkjøringer varierer mellom 150 - 200 per uke. De siste årene har trafikkstasjonen gjennomført mellom 7000 - 9000 førerprøver i året. I 2022 fikk 81 % av alle gjennomførte prøver bestått. Totalt er det 25 sensorer fordelt på Stavanger, Haugesund og Egersund.

35 kjøreskoler sokner til Forus trafikkstasjon. Det antallet har også økt med årene. Gründerånden i regionen har også truffet trafikklærerne og flere starter egen kjøreskole. Tidligere var det få, store kjøreskoler. Det har endret seg.
- Det er vi positive til, og synes er fint. Totalt sett leverer trafikkskolene en god jobb, og stiller med gode kandidater. Kandidatene selv gjør også god innsats, fremholder Wannebo.
 

Fornøyd med Forus

- Det er ingen andre plasser vi heller ville vært plassert enn her på Forus. Her er vi midt mellom alt. Spesielt under førerprøver er det også gunstig for oss med så mange retninger å ta veien, forteller Wannebo.
IMG_7163
KONTORSJEF TRAFIKANT OG LEDER FOR FØRERPRØVESENSORENE: Stein Bjarne Wannebo, er fornøyd med 7027 gjennomførte førerprøver hittil i år på Stavanger trafikkstasjon.
Anja Tollefsen Lussand
Innholdsprodusent
 
fb_n
tw_n
in_n

Andre artikler