Bare vent, bussveien blir knallbra!

Bare vent, bussveien blir knallbra!

02.04.2023
fb_n
tw_n
in_n
Det er vanskelig å forestille seg hvor bra bussveien blir når den er ferdig. Folk kan bare glede seg til en positiv overraskelse. Bussveien blir selve livsnerven i transportsystemet på Nord-Jæren. Bussene vil komme presis og ofte, og reisen blir behagelig.

Bussveien er ikke bare veien der bussen skal gå. Først når de nye bussene er på plass, og alt er bygget ferdig får vi full valuta for pengene. De reisende kommer til å oppleve at Bussveien er mer lik en bybane enn et kollektivfelt. Når Bussveien er ferdig, blir den Norges første fullverdige bussveisystem.

Det bygges nå heftig flere plasser. Arbeidet med strekningen Nådlandsbråtet - Hans og Grete stien startet i juni 2022, og arbeidet med å bygge 1200 meter midtstilt bussvei mellom den ferdigstilte bussveien på Gausel og Forus er godt i gang. Prosjektet skal grave ut en større undergang i krysset Forusbeen/Forusletta, oppgradere gang- og sykkelveier, og bygge lysregulert kryss i krysset Midtbergmyrå/Forussletta. Det er også betydelige arbeider nede i bakken og i områdene langs traseen. Prosjektet skal være ferdig mot slutten av 2025. 

2020park er en av forusbedriftene som har byggingen praktisk talt på dørstokken.


Heier på bussveien

- Vi er veldig fornøyde med samarbeidet, sier daglig leder i 2020park Monica Runestad som mener at grunnen til et så godt samarbeid er felles interesse av at Bussveien blir en suksess. - Vi i 2020park har lagt til rette for at omkjøringsveien kan ligge på vår eiendom i hele anleggsperioden, og for fylkeskommunen tror jeg dette har lettet planleggingen. Videre har de vært genuint opptatt av at byggingen av bussveien forbi her skal gå så enkelt og smertefritt som mulig. Vi har hatt jevnlige møter hvor vi er blitt oppdatert på planlegging, hvilke hindre som har dukket opp, osv. Vi må huske at planleggingen har foregått over år. Bussveien kommer, og alle er absolutt best tjent med at vi sammen finner gode løsninger, oppfordrer Runestad.
Skjermbilde%202023-03-28%20kl_%2014_47_28

Andre artikler