2020park miljøvurdert til verdenstoppen

2020park miljøvurdert til verdenstoppen

09.11.2022
fb_n
tw_n
in_n
2020park på Forus øst har planlagt for en stor utbygging på rundt 40 mål langs Bussveien. Området er ferdig regulert og klassifisert som «Outstanding» i BREEAM Communities. 2020park var det tredje området i verden som fikk denne klassifiseringen med en score på 93,2%, som da var aller høyeste score, med god margin. Usikre tider har utsatt byggestart.
 
– Da vi fikk denne flotte sertifiseringen var det midt i koronapandemien og alt var usikkert. Derfor bestemte vi oss for å konsentrere oss om de leietakerne vi har inntil videre, sier daglig leder Monica Runestad. Runestad har vært i førersetet for 2020park i tre år. Hun er jurist fra Bergen og kom til jobben i 2020park fra en lederstilling i skatteetaten der hun jobbet i over 10 år.
 
– Hvor var 2020park da du begynte?
– Jeg fikk beskjed om at alt gikk på skinner og at jeg hadde god tid å bygge nettverk og sette meg inn i det som for meg var en helt ny bransje. Så kom korona og jeg endte på hjemmekontor med Teams-møter. Men ellers har det å komme hit vært en drøm. Teamet her er støttende og vi forsøker å bygge hverandre gode.
 

Bare vent til bussveien åpner!

– Nå er korona over?
– Vi kommer ikke til å bygge på spec så lenge verden ser ut som den gjør med dyr strøm, usikkerhet på grunn av krigen og med de dyre byggekostnadene vi har akkurat nå. Vi går i gang med en gang det er ansvarlig. Å risikere at bygget blir stående er ikke bærekraftig – bygg ingen «bor» i forfaller fort. Men når Bussveien er ferdig regner vi med det blir mer fart. Jeg tror ikke folk får øynene opp for hvor effektiv bussveien er før den er ferdig utbygd. Da vil firma og folk søke seg til steder nær den, forsikrer Runestad og understreker hvor viktig det er å snakke opp Bussveien.

– Den blir steinbra og vil gjøre det raskere å kjøre buss enn bil, bare vent så vil alle se, smiler hun.

Les: "Første spadestikk for Bussveien på Forus" her. 
Monica%20Runestad%202020park
HEIER PÅ BUSSVEIEN: Monica Runestad, daglig leder i 2020park, foran tegning av noen få av de 11 byggene de har planlagt langs Bussveien. Bygget med glassfasaden heter Keystone og er på 12.500 kvm og vil etter planen bygges først, sammen med boligene.

Har prioritert eksisterende leietakere

– Hva har dere gjort for de leietakerne dere har?
– Vi har jobbet aktivt med kundetilfredshetsundersøkelsene og selv om de gir oss mye positiv tilbakemelding, har vi tatt fatt i de ønskene som har kommet fram der. Vi benyttet koronatiden til å bygge nytt treningsrom, nytt stort møterom og rom for frisør og naprapat. Og vi har begynt med husfester - noe som ble etterlyst. Nylig inviterte vi til oktoberfest i 2020park. 
 

Sykkelsatsing

– Vi vil jo også at folk skal sykle mest mulig til jobb og forsøker å legge alt til rette for det, forteller Runestad.

Nylig ble det nyeste bygget deres resertifisert som sykkelvennlig bygg, noe som må gjøres hvert tredje år. På befaringen ble Syklistenes Landsforenings representant så imponert av alt hun så at Runestad umiddelbart ble invitert til å holde foredrag på en nasjonal sykkelkonferanse. – Det var ganske gøy å kunne levere på alt syklistene ønsker seg av et bygg, samtidig lærte vi også noe nytt, nemlig om resultatene av et sykkelpiggdekk-projsekt i Oslo, forteller hun. Dermed innfører 2020park én ekstra sykkelservicedag i tillegg til de to i året de har fra før. På den nye servicedagen kan alle som vil få mulighet til å legge om til piggdekk.
2020park%20oktoberfest
OKTOBERFEST: 2020park arrangerer husfester etter ønske fra leietakerne. Her fra en nylig oktoberfest. Fra venstre: driftssjef Terje Hauge, forvalter Jarle Oftedal, daglig leder Monica Runestad og Fredrik Skadal, finansdirektør i Runestad investering.

Fakta om Breeam og 2020parks klassifisering

BREEAM er verdens eldste og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygg (BREEAM-Nor) og områdeutvikling (BREEAM Communities). Det finnes fem nivåer av klassifiseringer: Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding. Det var de såkalte innovasjonspoengene som var avgjørende for at 2020park fikk BREEAM Communities «Outstanding» med den høyest poengsum i verden. Dette betyr at i tillegg til de faste tingene man kan få poeng for i en BREEAM-sertifisering, er det også mulig å få inntil sju ekstrapoeng; «innovasjonspoeng». Disse poengene er vanskelige å få og har strengere krav for å kunne godkjennes. Ett av kravene er at de skal ha nasjonal og internasjonal overføringsverdi for å bringe løsninger og bærekraft et steg videre enn det som er standard i dag. 2020park fikk godkjent fire innovasjonspoeng som betyr fire forskjellige innovasjoner som skal ha BÅDE nasjonal og internasjonal overføringsverdi for å bringe løsninger og bærekraft et steg videre. Det er ganske imponerende!
 

Andre artikler