Første spadestikk for Bussveien på Forus

Første spadestikk for Bussveien på Forus

08.07.2022
fb_n
tw_n
in_n
Bussveien er et av Norges største samferdselsprosjekt og vil bli Norges første fullverdige bussveisystem når det er ferdig utviklet. Forrige uke tok fylkesordfører Marianne Chesak første spadestikk for utbyggingen av strekningen som skal gå gjennom Forus. 

Det 50 km lange veisystemet blir livsnerven i transportsystemet på Nord-Jæren og regionens viktigste svar på det nasjonale nullvekstmålet som innebærer at all vekst i persontransport skal skje gjennom kollektivreiser, sykkel og gange. Prosjektet representerer en ny måte å tenke busstransport på.  

– Arbeidet med Bussveien startet i 2012 da fylkestinget vedtok at det skulle bygges bussvei i stedet for bybane på Nord-Jæren. Samtidig er grunntanken i prosjektet «tenk bane, kjør buss». Med egne rette traséer der bussene har prioritering vil reiseopplevelsen kunne sammenlignes med en bybane, sier Harald Bøhn, enhetsleder for Bussveien.  

Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken som skal investere 30 milliarder kroner i vei, buss og sykkelveier fram til 2033. Bymiljøpakken finansieres av staten gjennom byvekstavtalen og Nasjonal transportplan, sammen med Rogaland fylkeskommune.  

Slagordet for Bussveien-prosjektet er «presis, ofte og behagelig». Ifølge Bøhn vil reisende kunne forvente hyppigere avganger og en mer behagelig reise i moderne og luftige busser. Totalopplevelsen vil være noe helt annet sammenlignet med dagens bussystem.  

– For at folk skal endre reisevaner må Bussveien være et attraktivt alternativ til bilen. Da må vi levere et pålitelig kollektivtilbud som tar reisende raskere fra A til B og sikrer god framkommelighet og en behagelig reise, sier Bøhn.  

Av Bussveiens totalt 50 kilometer vil 75-80% bygges med egne traséer for bussene. Prosjektet er delt inn i fire korridorer mellom Sandnes, Stavanger og Sola, og en rekke delprosjekter for de ulike strekningene. I tillegg bygges det ut sykkel- og gangfelt langs Bussveien.   

Nå er jobben i gang med å ferdigstille 1,2 km bussvei som skal gå fra Nådlandsbråtet til Hans og Grete Stien på Forus øst. Strekningen er en del av Bussveiens første korridor som vil bli en viktig transportåre mellom Sandnes og Stavanger. Det er ventet at denne korridoren åpner i 2026.  

– Det er først når denne transportåren åpner at vi vil begynne å se resultatene av Bussveien. Samferdselsprosjektet er en investering i klima og miljø og vi måler prosjektets suksess i andel kollektivreiser som erstatter bilreiser og en nullvekst i bilandeler i forhold til nullpunktet i 2012, avslutter Bøhn.  

Se hvordan Bussveien mellom Nådlandsbråtet og Hans og Grete Stien på Forus vil bli her:  

Andre artikler